Navigera till sidans huvudinnehåll

Påverka innehållet i Cosmic Uppmärksamhetssignal (UMS)

Innehållet i UMS utgår från Socialstyrelsens informationsspecifikation för uppmärksamhetsinformation och förändringar kan endast göras efter beslut från Socialstyrelsen.

Tillvägagångssätt för att lämna ett förändringsförslag är:

1. Om verksamhet anser att ett ändringsförslag ska lämnas in, så rekommenderas att det till att börja med förankras med kollegor lokalt och i andra regioner.

2. Därefter skrivs ett underlag vilket enligt Socialstyrelsen bör beakta följande:

  • Grad av avvikelse: ju större avvikelse som behöver göras från den ordinarie handläggningen, desto större anledning att se informationen som uppmärksamhetsinformation.
  • Brådskan: ju mer bråttom det är att genomföra de åtgärder som kan vara skadliga för patienten, alltså ju snabbare informationen behövs, desto större anledning att se informationen som uppmärksamhetsinformation.
  • Skadepotential – allvarlighetsgrad: ju allvarligare skada patienten riskerar att drabbas av, desto större anledning att se informationen som uppmärksamhetsinformation.
  • Skadepotential – duration: ju mer långvarig skada patienten riskerar att drabbas av, desto större anledning att se informationen som uppmärksamhetsinformation.
  • Synlighet: ju mer svårupptäckt och osynligt patientens hälsotillstånd är, desto större anledning att se informationen som uppmärksamhetsinformation.
  • Vanlighet: ju ovanligare ett hälsotillstånd är, desto större anledning att se informationen som uppmärksamhetsinformation.

3. Underlaget lämnas till sektion e-hälsas via Tjänstekatalogen under Frågor till sektion e-hälsa. Sektion e-hälsa förmedlar underlaget till Socialstyrelsen via referensgruppsrepresentant för sydöstra sjukvårdsregionen.