Navigera till sidans huvudinnehåll

Spärra journal i Cosmic och nationell patientöversikt

Patienter som vill spärra uppgifter i sin journal ska vända sig till Regionens kontaktcenter 010-241 00 00, måndag-fredag klockan 8:00-16:30.

Att spärra journal sker endast på patientens egna initiativ. Vid önskemål om spärr ska vårdpersonal hänvisa till kontaktcenter.
Kontaktcenter informerar om vad spärr innebär och skickar en blankett där patienten anger omfattning på spärren:

Spärrens omfattning Spärrens konsekvens
Spärr för sammanhållen journalföring Dina uppgifter hos Region Jönköpings länoch privata vårdgivare som har avtal med landstinget kan bara ses av vårdpersonal på den vårdenhet där du fått vård
Spärra uppgifter hos Region Jönköpings län Dina uppgifter hos Region Jönköpings län kan bara ses av vårdpersonal inom Region Jönköpings län
Spärra uppgifter hos en privat vårdgivare som har avtal med Region Jönköpings län Dina uppgifter hos den privata vårdgivaren kan bara ses av vårdpersonal hos den angivna privata vårdgivaren
Spärra uppgifter hos enskilda vårdcentraler och kliniker inom Region Jönköpings län Dina uppgifter hos den angivna vårdcentralen eller kliniken kan bara ses av vårdpersonal på den vårdcentralen eller kliniken

Patienten kan dessutom välja att spärra uppgifterna tills vidare eller under en viss tidsperiod.

Kontaktcenter sätter spärr i den lokala spärrtjänsten enligt patientens önskemål på blanketten. Spärren visas i Cosmic och den nationella patientöversikten. Hur spärrar fungerar beskrivs i manualen ”Spärrar i Cosmic”.

Patientens rätt att spärra uppgifter i journalen regleras i patientdatalagen. Vårdnadshavare har inte rätt att spärra sina barns journaler.

Det är viktigt att patienten förstår konsekvensen av att spärra uppgifter i journalen. Att spärra uppgifter innebär att man själv ansvarar för att meddela viktig information om sin hälsa och sina läkemedel till hälso- och sjukvårdspersonal när man söker vård på olika kliniker och vårdcentraler eller hos olika vårdgivare.

Så här går det till

imagebbczh.png

Hävning av spärr

Patienten kan när som helst begära att Regionen ska ta bort spärren. Det gör man med en särskild blankett som man får från kontaktcenter.

Vid en nödsituation kan vårdpersonal begära en tillfällig hävning av en spärr. Om spärren är satt hos en en privat vårdvalsenhet görs den tillfälliga hävningen av kontaktcenter. För hjälp med en tillfällig hävning kan vårdpersonal kontakta Kontaktcenter dygnet runt. Spärrar som är satta inom Regionens vårdenheter kan hävas direkt i Cosmic. Hur spärrar fungerar beskrivs i manualen ”Spärrar i Cosmic”.