Navigera till sidans huvudinnehåll

Uppgraderingar Cosmic

2025

Vecka Aktiviet/Förändring
5 Uppgradering till version 3.12

2024

Vecka Aktivitet/Förändring
9 Den 1 mars genomförs en mindre uppgradering av Cosmic. Det kommer innebära ett driftstopp på liknande sätt som vid de senaste tillfällena mellan 22:00 och 06:00.
22 Under helgen vecka 22 kommer vi att behöva genomföra ett nödvändigt underhåll av Cosmic som beräknas innebära ett driftstopp på 20-25 timmar. Vi återkommer i januari med detaljer om mer precisa uppgifter om tiden. Eftersom detta är ett betydligt längre driftstopp än vad vi är vana så kommer vi att lyfta frågor om reservrutiner lite extra under våren.
37 Uppgradering till version 3.11 (inklusive 3.10)

2023

Vecka

Aktiviet/Förändring

5

Driftsättning av Cosmic för Barnhälsovården

10

Servicepack till R8.3.05 (Ingen ändring i funktionalitet)
Driftsättning av BOS-mammografi

22

Uppgradering till version 3.8.0 (Den inledande betäckningen R8 försvinner i namnet på denna och kommande versioner)

46

Uppgradering till version 3.9.0

Driftsättning av BOS-Patologi