Navigera till sidans huvudinnehåll

Aktivitet

Aktivitet är ett centralt ramverk med en gemensam aktivitetshantering för ett processrelaterat arbetssätt. Aktivitet ger dig möjlighet att via fönstren Att göra – Patient, Att göra – Enhet och Beställning planera och hantera aktiviteter som är kopplade till patientens vårdprocess. Du ser patientens aktiviteter även i Cosmics mobila lösning Nova samt i Enhetsöversikten.