Navigera till sidans huvudinnehåll

Vårddokumentation

Vårddokumentationsmodulen i COSMIC innehåller journal (gemensamma dokument, kronologisk journal, journaltabeller, vårdplaner och rapportblad) samt blanketter och dikteringsfunktion.

Frasminnen

Frasminnen i Cosmic kan användas i vårddokumentationens journalanteckningar och kallelser. Frasminnen fungerar även i blanketter och brev.  Frasminnen läggs in av utsedda personer på respektive klinik/enhet som har behörighet att administrera fraseditorn. Om ni har önskemål om nya frasminnen är det administratören på er enhet ni ska vända er till. Det kan finnas fler frasminnen på enheterna än de som redovisas nedan. För information om dessa vänd dig till administratören för fraseditorn på enheten/kliniken.

Generella frasminnen för kallelser - Resursplanering, se relaterad länk.

Frasminnen betalningsförbindelse specialistvårdsremiss

Frasminnen för specialistvården att använda i blanketten Betalningsförbindelse specialistvårdsremiss.
Xml- filen  används för import till fraseditor Import remittenter betalningsförbindelser - Frasminnen och behöver sparas ner på lokal dator först för att sedan gå in och importera i fraseditorn.

Superanvändare

Vid frågor vänd dig i första hand till superanvändare på din arbetsplats. 

Tekniska frågor/Felanmälan

Om ditt ärende gäller tekniska frågor/felanmälan anmäl detta i tjänstekatalogen Fråga kundservice IT eller Felanmälan IT & Telefoni. Du kan även kontakta Kundservice på anknytning (010-24) 141 41

Öppettider kundservice

  • Kundservice IT vardagar klockan 07:00-17:00
  • Kundservice IT-vårdtjänster vardagar klockan 08:00-12:00 och 13:00-16:30

Användarfrågor för Cosmic

E-hälsa använder sig av ärendehanteringssystemet ”Tjänstekatalogen” för att kunna hjälpa er ännu bättre. Vi kommer inte att svara på användarfrågor via mail utan ber dig lägga ditt ärende till oss i ”Tjänstekatalogen”
Länk till Tjänstekatalogen: Frågor till sektion e-hälsa