Navigera till sidans huvudinnehåll

Processer och flöden

Inaktivering: Innan verksamheten bestämmer sig för att inaktivera en enhet behövs även en diskussion med Cosmics kontaktpersoner via funktionsbrevlåda e-halsa@rjl.se (Ramverket) för primärvård och specialistvård. Första steget är att en uppdatering görs av ID1 från Folkhälsa och sjukvård.

Borttag: När en vårdpersonal/resurs ska plockas bort görs först en anmälan via ID34. I ett första steg tas vårdpersonalens/resursens inloggning på aktuell enhet bort. Sen ska Checklista för borttag av vårdpersonal/resurs fyllas i och blanketten Beställning borttag av vårdpersonal/resurs bifogas beställningen via Tjänstekatalogen. Efter det inaktiveras vårdpersonalen/resursen och plockas bort från aktuella urval.

Superanvändare

Vid frågor vänd dig i första hand till superanvändare på din arbetsplats. 

Tekniska frågor/Felanmälan

Om ditt ärende gäller tekniska frågor/felanmälan anmäl detta i tjänstekatalogen Fråga kundservice IT eller Felanmälan IT & Telefoni. Du kan även kontakta Kundservice på anknytning (010-24) 141 41

Öppettider kundservice

  • Kundservice IT vardagar klockan 07:00-17:00
  • Kundservice IT-vårdtjänster vardagar klockan 08:00-12:00 och 13:00-16:30

Användarfrågor för Cosmic

E-hälsa använder sig av ärendehanteringssystemet ”Tjänstekatalogen” för att kunna hjälpa er ännu bättre. Vi kommer inte att svara på användarfrågor via mail utan ber dig lägga ditt ärende till oss i ”Tjänstekatalogen”
Länk till Tjänstekatalogen: Frågor till sektion e-hälsa