Navigera till sidans huvudinnehåll

1177 journalen

Här beskrivs de rutiner som gäller för hälso- och sjukvårdspersonal inom Region Jönköpings län vid begränsning och utökning av invånare/patients åtkomst till 1177 Journalen. 

Här beskrivs hur du som hälso- och sjukvårdspersonal kan hänvisa patienter som har frågor om 1177 journal.

 1. Patient som vill felanmäla, behöver support eller vill lämna synpunkter på tjänsten:
  Hänvisa patienten till 1177 e-tjänsters nationella support, 0770-72 00 00 (dygnet runt). Det finns även ett supportformulär för den som vill skriva.
 2. Patient som vill försegla sin journal:
  Om patienten inte kan eller vill försegla själv i inloggat läge i 1177 journal, eller om förseglingen endast ska gälla en specifik vårdenhet, hänvisas patienten till Region Jönköpings läns kontaktcenter, 010-241 00 00 (dygnet runt).
 3. Patient som tycker att informationen i 1177 journal inte stämmer:
  Hänvisa patienten till den mottagning som skrivit informationen.
 4. Har du som hälso- och sjukvårdspersonal frågor om 1177 journal?
  Hitta svaret på din fråga via sidan frågor om 1177 journal.
  Har du frågor som du inte löser på egen hand, synpunkter eller förbättringsförslag kan du kontakta systemförvaltningen. Skapa ett ärende i tjänstekatalogen.