Navigera till sidans huvudinnehåll

Frågor och svar om 1177 Journalen

Här hittar du vanliga frågor och svar om 1177 Journalen.

Vem kan läsa sin journal via 1177.se?

 • Alla invånare som har fyllt 16 år.
 • Vårdnadshavare kan läsa sina barns journal tills barnet fyller 13 år.

Vid speciella situationer kan en verksamhetschef besluta om undantag. Det gäller både att vårdnadshavare ska kunna få tillgång till barnets journal efter barnet fyllt 13 år och att barnet själv ska kunna få tillgång till sin egen journal innan de fyller 16 år. Detta undantag gäller då endast journalinformation från aktuell verksamhet/klinik. Se Regelverk och rutiner för vårdpersonal.

Vad i journalen är det som visas för patienten?

Grundtanken är att all journalinformation i regionfinansierad hälso- och sjukvård och tandvård, som får lämnas ut till patienten, ska göras tillänglig. I praktiken inför Region Jönköpings län successivt fler informationsmängder i den takt det är tekniskt möjligt.

Se avsnittet Information som visas i 1177 Journalen.

Vilka verksamheter är undantagna från att visa information till 1177 Journalen?

Information från följande verksamheter visas inte:

 • Barnahus
 • LSS-verksamhet
 • Rättpsykiatri

Vilka sökord är undantagna från att visa information till 1177 Journalen?

Följande sökord och mallar visas inte. Läs mer i avsnittet Undantagna sökord och verksamheter.

 • Tidiga hypoteser
 • Våldsutsatt
 • Tredje person
 • Oro för att barn far illa (hela journalmallen)

Vad gäller för vårdnadshavares tillgång till barns journal?

 • Från 0 tills barnet fyller 13 år har ju vårdnadshavare full tillgång till barnets journal på 1177. Vårdnadshavaren ser sina barns namn på 1177 Journalens startsida och kan växla till barnets journal.
 • När barnet fyllt 13 så har varken vårdnadshavare eller barn tillgång.
 • När barnet fyllt 16 har hen själv tillgång till 1177 Journalen genom att logga in med Mobilt BankID eller Freja e-id plus. 

Kan en vårdnadshavare ges möjlighet att komma åt sitt barns journal även efter barnet fyllt 13 år?

I enskilda fall kan tillgång ges utifrån beslut från verksamhetschef. Detta undantag gäller då endast journalinformation från aktuell verksamhet/klinik.

I samråd med vårdnadshavare och/eller barn och behandlande hälso- och sjukvårdspersonal lämnas önskemål om direktåtkomst till verksamhetschefen via ifylld blankett. Verksamhetschefen tar beslut och skickar formulär till regionens kontaktcenter för verkställande.