Navigera till sidans huvudinnehåll

Behörigheter i Personalverktyget

Det finns olika behörighetsnivåer i systemet. Personal kan ha en eller flera av dessa roller på en eller flera mottagningar. Utöver nedan finns Regional admin (förvaltningsteamet) och Nationell admin (Inera).

Ärendemottagare

Bevakar, fördelar och omfördelar mottagningens inkomna ärenden

Ärendehanterare

Besvarar, skickar eller omfördelar egna ärenden

Lokal Administratör

 • Lägger till och tar bort behörigheter på kollegor
 • Konfigurerar mottagning
 • Konfigurerar, skapar, uppdaterar lokala ärendetyper och
 • Skapar och uppdaterar mallar för invånarärenden
 • Utbildar/stöttar ärendemottagare/ärendehanterare

Behörighetsadministratör

Hanterar behörigheter för ÄH och ÄM

Granskare

Kontrollerar loggar

Så här gör du för att dela ut behörighet till nya medarbetare på mottagningen.

 • Öppna modulen Vårdpersonal.
 • Under rubriken Behörigheter klicka på "tilldela"
 • Skriv in HSA-id på personen och klicka på "sök"
  (Observera att om du kopierat numret och klistrar in det i rutan så lägger systemet automatiskt in ett mellanslag innan numret, detta måste du ta bort annars kommer du att få ett felmeddeande.)
 • Bocka för de behörigheter personen ska ha,
 • Klicka på tilldela.

Om personen är helt ny inom den offentligt finansierade vården så finns inte hen upplagd i Personalverktyget. Då behöver du kontakta förvaltningen så att vi kan lägga till personen. Skapa ett ärende i Tjänstekatalogen, glöm inte att skicka med personens HSA-id.

Så här gör du för att ta bort behörigheter för personal som slutat på mottagningen

 • Öppna modulen Vårdpersonal.
 • Under rubriken Behörigheter leta rätt på aktuell person, bocka ur rutorna för de behörigheter som ska tas bort
 • Spara