Navigera till sidans huvudinnehåll

Digitala kallelser – pilotstart Klinisk fysiologi

Region Jönköpings län vill möjliggöra för patienter att få sina kallelser digitalt till 1177 Inkorg. Det innebär att patienten får kallelsen snabbare, säkrare och alltid har den tillgänglig. Det blir enklare att boka om tiden via knappar i den digitala kallelsen. Att dra ner på pappershantering frigör också tid för vårdpersonal och minskar miljöpåverkan.

Redan idag skickas korta meddelanden om bokad tid från vissa verksamheter till 1177 Inkorg. Dessa skickas som ett komplement till papperskallelsen, som kommer några dagar senare i patientens fysiska brevlåda.

För att kunna införa digitala kallelser i full skala och ersätta papperskallelser för de patienter som är digitala, krävs utveckling av de kallelsesystem som vården använder. Först ut att ha fullt utvecklat stöd för digitala kallelser är kallelsesystemet för Klinisk fysiologi.

Under 2023 och 2024 införs digitala kallelser successivt för Klinisk fysiologi. Här kan du ta del av frågor och svar om införandet för Klinisk fysiologi.

Hur ser planen ut för införandet av digitala kallelser?

Våren 2023 startade ett pilotinförande med digitala kallelser till långtids-EKG (ett dygn). Pilotinförandet innebar att vi testade digitala kallelser för ett begränsat antal patienter. Det gav oss möjlighet att upptäcka eventuella brister, utvärdera och förbättra inför breddinförandet.

Under hösten 2023 utökades införandet med långtids-EKG två respektive sex dygn, ultraljudsundersökning hjärta, bukaortascreening och arbetsprov. Införande av digitala kallelser för resterande undersökningar sker successivt under 2024.

Vilka patienter får digital kallelse?

Alla patienter som kallas till långtids-EKG under pilotperioden får den digitala kallelsen till 1177 Inkorg. Patienten når kallelsen genom att logga in med e-legitimation (exempelvis BankID) på 1177.se. Inkorgen visas överst i inloggat läge på 1177.se (se bild).

I nuläget har 91 % av alla länsinvånare loggat in minst en gång på 1177.se. 

1177 Inkorg

Vilka patienter får papperskallelse som komplement?

Följande patientgrupper som kallas till långtids-EKG får även en papperskallelse till sin fysiska brevlåda:

  • patienter under 18 år
  • patienter med tolkbehov
  • patienter med samordnings- och reservnummer
  • patienter som inte har ett konto på 1177.se (de som aldrig loggat in)
  • patienter som har loggat in på 1177.se, men inte aktiverat aviseringar

OBSERVERA att de patienter som enbart får digitala kallelse, men inte har öppnat den inom tre dagar, får en papperskallelse skickad till sin fysiska brevlåda. Detta för att säkra att de inte missar besöket.

Hur vet patienten att de har fått en kallelse till 1177 Inkorg?

Genom att logga in på 1177.se och aktivera aviseringar under Inställningar (se första bilden) får patienten ett sms och/eller mejl när en ny kallelse finns att läsa (se andra bilden). 

Aviseringar från 1177

Hur säkerställer ni att patienter som enbart får digital kallelse inte missar denna och uteblir från besöket?

De patienter som inte har öppnat kallelsen i 1177 Inkorg inom tre dagar får en papperskallelse skickad till sin fysiska brevlåda.

Får patienterna även en SMS-påminnelse?

Ja, fyra dagar respektive en dag innan besöket skickas SMS-påminnelser till de patienter som önskat detta.

Hur ser den digitiala kallelsen ut?

Den digitala kallelsen innehåller all information som finns i papperskallelsen. Det finns även länk till en beskrivning hur patienten hittar till Klinisk fysiologi på respektive sjukhus och knappar för om- och avbokning. Se exempel nedan.

Digital kallelse Klinisk fysiologi