Navigera till sidans huvudinnehåll

Frågor och svar om 1177 fristående formulärtjänst

Nedan finns svar på vanliga frågor om 1177 formulärtjänst. Om du har en fråga men du inte hittar svaret nedan kan du skicka din fråga till  elin.fredriksson@rjl.se

Behöver jag en särskild behörighet för att använda formulärtjänsten?

Ja, dels behöver du ha ett medarbetaruppdrag på den akuella enheten, och sedan behöver du tilldelas behörighet till systemet. Behörighet i systemet kan du beställa av systemförvaltaren.

Hur skapar jag ett formulär?

Systemförvaltaren skapar/designar formulär i Region Jönköpings län. Varje formulär som tas fram ska ha en ansvarig person som tar ansvar för innehåll och eventuella uppdateringsbehov. Många av de etablerade skattningsskalor och formulär som används inom vården finns redan framtagna nationellt eller av andra regioner och går att prenumerera på.

Finns det någon koppling mellan 1177 formulärtjänst och journalsystemen?

Nej, det finns ingen koppling. Du behöver journalföra det som är relevant, till exempel en sammanfattning eller ett resultat från formulärsvaren manuellt.

Det går däremot att importera en pdf med formulärsvar direkt till de flesta journalsystemen utan att någon behöver scanna in dem.

Det är viktigt att du regelbundet gallrar patientdata från formulärtjänsten när du har journalfört det du behöver. 

Hur vet invånaren att hen har ett formulär att fylla i?

När du har skickat ett formulär till en invånare får hen ett meddelande i sin inkorg på 1177 med en länk till formuläret. Beroende på vilka aviseringsinställningar invånaren har gjort så blir hen aviserad per mejl eller sms att det finns ett nytt meddelande på 1177.

Om det skickas ett formulär till en patient som inte använder 1177 idag, kommer formuläret att finnas i 1177 när patienten börjar använda 1177?

Ja, formuläret kommer att finnas kvar när invånaren aktiverar sin inloggning. Det kommer dock inte att finnas något inkorgsmeddelande hos invånaren, utan hen kommer att hitta formuläret under ”Övriga tjänster”.

Innehåller uppföljningsvyn endast formulär som tillhör min egen vårdenhet?

Ja. Vyn innehåller endast formulär som tillhör vald enhet. För att se formulär som tillhör andra enheter behöver du "Byta enhet" och logga in på annan enhet.

Vår mottagning vill använda ett formulär som en annan region har tagit fram och använder - hur gör vi då?

Kontakta systemförvaltaren så får vi undersöka om det är ett formulär som går att prenumerera på.

Vad händer om invånaren inte svarar på alla frågor? Kan hen spara och fortsätta senare? Kan hen skicka in ett halvfärdigt formulär?

Om formuläret innehåller obligatoriska frågor så kan hen inte skicka in formuläret utan att dessa är besvarade. En stor fördel med Formulärtjänsten är att invånaren kan mellanspara efter varje ifylld sida och därefter fortsätta med resten av frågorna en annan dag.

Kan man skicka flera formulär samtidigt?

Det går att skicka flera formulär till samma person samtidigt via funktionen paketutskick. Om du vill skicka samma meddelande och samma formulär till flera personer samtidigt kan du lägga till upp till 250 mottagare vid samma utskickstillfälle.

Kan man skicka samma formulär flera gånger?

Javisst, med funktionen paketutskick kan man ställa in vilket formulär som ska skickas när, hur ofta och hur många gånger. Till exemepel kan kan Formulär A skickas varje fredag klockan 10:00 under en månad och därefter skickas formulär B efter två månader.

Hur gör man för att förformulera inkorgsmeddelandet?

Om man använder den "vanliga" utskicksfunktionen så behöver man skriva inkorgsmeddelandet varje gång. Ett tips är att förformulera ett antal meddelanden i ett dokument ni lätt kommer åt som ni kan kopiera och klistra in vid utskick.

Om man istället använder paketutskicksfunktionen, (går jättebra att använda den även för att bara skicka ett formulär vid ett tillfälle) så går det att spara ett förformulerat inkorgsmeddelande för varje mall. 

Oavsett vilken metod man använder så går det att redigera meddelandet vid utskickstillfället. 

Kan man bifoga filer tillsammans med formulären?

Nej, det går inte.