Navigera till sidans huvudinnehåll

Om 1177 e-tjänster

1177 e-tjänster är en säker digital ingång till den offentligt finansierade hälso- och sjukvården. Genom 1177 e-tjänster kan kommunikation mellan vårdpersonal och invånare ske på ett tryggt och säkert sätt. 

I Region Jönköpings län erbjuder alla mottagningar invånare e-tjänster för att se personlig vårdinformation, kontakta vården på ett säkert sätt och få stöd och behandling på distans. 

Region Jönköpings läns strategi för e-hälsa är att:

 • öka kontakterna med invånarna via digitala kanaler
 • flytta över manuella ärenden till digitala kanaler där det finns en stor patient- och verksamhetsnytta
 • öka kännedomen om våra e-tjänster

Syftet med e-tjänsterna är att:

 • öka tillgängligheten till vården
 • öka servicen till invånarna
 • stärka patientens ställning
 • effektivisera hanteringen av rutinärenden

1177 e-tjänster för invånare

 • Invånare når e-tjänsterna genom att logga in på 1177.se eller i 1177-appen. När invånaren för första gången har loggat in i 1177 e-tjänsterna är invånarens inkorg och övriga tjänster aktiverade. När hen har aktiverat sin inloggning har hen samtidigt samtyckt till digital kommunikation med vården.
 • E-tjänsterna är personliga.
 • Inloggning sker med hjälp av e-legitimation, antingen Bank-Id eller Freja e-Id plus.
 • I sina inställningar kan invånaren ställa in att hen vill ha en avisering via e-post och/eller sms när det finns ett nytt meddelande att läsa i hens inkorg på 1177. 

1177 e-tjänster för barn och unga

 • Barns inloggning kan aktiveras av vårdnadshavare i ombudsläge så snart barnets personnummer finns registrerat hos Skatteverket. 
 • Vårdnadshavare till barn under 13 år kan agera ombud åt sina barn och starta/besvara ärenden i hens namn. Vårdpersonal kan se om ärendet har initierats av barnet själv eller av vårdnadshavare i ombudsläge. Om barnet eller vårdnadshavaren har skyddade personuppgifter kan vårdnadshavare inte agera ombud åt barnet.
 • För att vårdnadshavare ska få aviseringar om nya meddelanden i barnets inkorg behöver vårdnadshavarens mobilnummer och/eller e-post vara ifyllt under barnets inställningar. Separata inställningar behöver göras för varje barn.
 • På barnets 13-års dag rensas barnets aviseringsinställningar och hen uppmanas vid första inloggning att fylla i nya uppgifter.
 • Barn och ungdomar över 13 år måste logga in själva. Barnet behöver då ha en egen e-legitimation.

1177 e-tjänster för personer med skyddad identitet

 • En person med skyddade personuppgifter kan använda 1177 e-tjänsterna på samma sätt som en person utan skyddade personuppgifter.
 • En vårdnadshavare kan inte agera ombud åt sitt barn under 13 år om vårdnadshavaren eller barnet har skyddade personuppgifter. 

1177 e-tjänster för invånare med låst inloggning

En låst inloggning innebär att invånaren inte kan logga in i 1177 e-tjänster och kan därmed inte ta emot digitala meddelanden, se bokade tider mm.

En invånare kan begära att låsa sin inloggning till 1177 e-tjänster om hen exempelvis inte längre vill bli kontaktad via e-tjänsterna, om hen inte vill eller kan ha e-legitimation eller inte vill ha tillgång till sin hälso-och sjukvårdsinformation. 

Låsa inloggning till 1177 e-tjänster 

Invånare kan låsa sin inloggning genom att fylla i en blankett på 1177. se eller kontakta region Jönköpings läns kontaktcenter.

Försegla 1177 journal

En invånare som låst sin inloggning till 1177 e-tjänster kan fortfarande nå sin 1177 journal via direktlänk. Om hen inte vill att denna ska gå att nå behöver hen även försegla sin journal.

Invånarens inställningar

Namn- och adressuppgifter hämtas från folkbokföringen och kan inte uppdateras av invånaren själv i 1177. Under fliken inställningar fyller invånaren själv i det mobilnummer och den e-post adress hen önskar att få aviseringar till och/eller dela till vården. 

När invånaren har godkänt avisering kommer hen att få ett sms och/eller e-postmeddelande när hen har ett nytt meddelande att läsa i sin 1177 inkorg. Aviseringsmeddelandet innehåller ingen information om ärendet och ingen länk. 

Aviseringsmeddelandet uppdaterades i oktober 2022, sms:et säger: "Du har ett meddelande i e-tjänsterna på 1177. Meddelandet finns i inkorgen när du loggat in på 1177. Obs! Du kan inte svara på detta sms."

Invånaren kan välja att dela sina kontaktuppgifter med regioner, kommuner och privata vårdgivare. När denna ruta är ibockad hämtar PU-tjänsten invånarens telefonnummer och/eller e-postadress från 1177 till våra olika journalsystem, till exempel Cosmic. 

Hur personal använder 1177 e-tjänster

Medarbetare hanterar mottagningens e-tjänster via systemet 1177 Personalverktyget. 

En mottagning som finns aktiverad i Personalverktyget kan förutom de standardiserade e-tjänsterna också själva skapa lokala e-tjänster som de vill erbjuda invånarna.

Medarbetare på mottagningen kan inleda en kommunikation med en invånare genom att skicka meddelanden eller frågor till invånarens inkorg.

Medarbetare kan se invånarens val av aviseringsmetod när hen startar ett invånarärende / utskick av meddelande. Under modulen "Mottagningens ärenden" samt "Mina ärenden" finns knappen "Skicka ärende". När du valt meddelandemall och kommer till nästa steg skriver du in inånarens personnummer och kan då se vilka inställningar hen valt att göra.

Observera att det endast är invånaren själv som kan redigera sina 1177-inställningar. Medarbetare kan inte redigera uppgifterna eller se i journalsystemet om invånaren har valt att godkänna aviseringar.