Navigera till sidans huvudinnehåll

Om 1177 fristående formulärtjänst

1177 Vårdguidens formulärtjänst

1177 fristående formulärtjänst används för att designa och skicka säkra digitala frågeformulär, enkäter och skattningsformulär till invånare, som de besvarar via 1177. Vårdpersonalen kan se de inkomna svaren och även skicka påminnelser.

Formulärtjänsten har en säker personuppgiftshantering och kryptering vilket gör att formulären kan användas för patientuppgifter. Utskick kan göras till en eller flera invånare samtidigt. Invånaren kan besvara formuläret via sin dator eller mobiltelefon, inför, under eller efter vårdbesök. Vårdpersonalen kan ta del av svaren innan besöket istället för att ta tid från vårdmötet.

Formulär via 1177 formulärtjänst lämpar sig väl för långa och komplexa formulär då det är möjligt för invånaren att mellanspara efter varje besvarad fråga och fortsätta med resterande frågor senare.

Det är också möjligt att lägga formulär på 1177.se som är öppna för alla invånare att använda. Det går att använda ett öppet formulär för att länka till formulär ifrån olika typer av meddelanden.

Exempel på formulär

  • Hälsodeklaration inför besök
  • Skattningsformulär
  • Levnadsvanor
  • Uppföljning av vårdaktivitet
  • Kvalitetsregister

Hantering

All hantering av formulär i formulärtjänstens personalgränssnitt. Behörighet krävs.

Systemförvaltare aktiverar befintliga formulär alternativt skapar/designar formulär. Vårdpersonalen skickar formulär och läser sedan inkomna svar i personalgränssnittet. Det finns ingen koppling mellan den fristående formulärtjänsten och våra verksamhetssystem.

Formuläret skickas till invånarens inkorg i 1177. Invånaren aviseras enligt sina inställningar (sms/e-post) om att hen har ett formulär att besvara.

Nationell formulärsamling (NAFS) 

Nationell formulärsamling är ett bibliotek med kvalitetssäkrade digitala formulär för att samla in patientdata. Tjänsten tillhandahålls av SKR i 1177 formulärtjänst. Alla formulär i tjänsten är validerade, fria att använda och rekommenderade i Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. 

Några exempel på formulär inom NAFS är: Audit, CIA, EDE-Q, EQ-5D, ISI, MADRS-S, PHQ-9 och Rand-36.

En komplett lista över de formulär som erbjuds finns på SKR:s webbplats för Nationell formulärsamling.

Dessa formulär kräver inget utredningsarbete utan kan delas ut till alla regionens verksamheter direkt vid beställning.

Gemensam nationell formulärbank

Utöver NAFS så finns väldigt många formulär redan framtagna av andra regioner, framförallt när det gäller standardiserade skattningsskalor eller frågebatterier. 

I många fall kan sådana formulär användas direkt efter beställning.

Om frågorna är upphovsrättsskyddade eller belagda med licenskrav behöver ni först säkerställa nyttjanderätt. Det är beställande/användande verksamhets ansvar att ta reda på om nyttjanderätt behöver avtalas.

Lokala/regionala formulär

Har verksamheten behov av ett eget/lokalt formulär skapas detta av förvaltningsteamet utifrån ert underlag. Ska bilder ingå behövs även underlag för dessa. (Glöm inte att säkerställa eventuell nyttjanderätt). Design av lokala formulär hanteras enligt prioriteringsordning.

Enklare beräkningsformler kan byggas in. Verksamheten ansvarar alltid för test av formulär.

Jämförelse av olika formulärtjänster

Inom 1177.se finns flera olika tjänster som innehåller olika typer av formulärhantering:

  • 1177 e-tjänster 
  • 1177 stöd och behandling
  • 1177 formulärtjänst

På Ineras webbplats kan du se en jämförelse av de olika formulärtjänsterna.

1177 formulärtjänst är regionens förstahandsval när det gäller digitala formulär, i de fall systemet inte uppfyller verksamhetens behov så finns flera andra system att tillgå.