Navigera till sidans huvudinnehåll

Villkorstexter e-tjänster

Här finns villkorstexter och standardsvar för de vanligaste ärendetyperna/e-tjänsterna. Texterna kan kopieras och därefter klistras in i respektive fält i Personalverktyget för 1177 e-tjänster. Använd i första hand de förformulerade villkorstexter och standardsvar som finns på denna sida. Har mottagningen behov av andra standardsvar kan lokal administratör skapa sådana. 

Glöm inte att ändra till din mottagnings namn där det står XX-kliniken/vårdcentralen i texterna.

Påminnelse! Sedan i juni 2022 heter 1177 bara 1177. Överallt där namnet 1177 Vårdguiden eller 1177 Vårdguidens e-tjänster förekommer ska detta bytas ut till enbart 1177 eller 1177 e-tjänster. Om e-tjänsterna någonstans benämns vid det ännu äldre namnet Mina Vårdkontakter (MVK) så ska det formuleras om.

 

Av/omboka tid

Glöm inte att ändra till din mottagnings namn där det står XX-kliniken/vårdcentralen i texterna. Lägg även till om du vill utöka vart man kan avboka eller ändra tid, exempel: "Här kan du avboka eller ändra tid för besök till XX-kliniken/vårdcentralen, sjukgymnastiken och bassängen."

För specialistvård gäller avbokning 72 timmar före besök och för primärvård 24 timmar.

Beskrivning av formuläret 

Här kan du avboka eller ändra tid för besök till XX-kliniken/vårdcentralen åt dig själv eller dina barn under 13 år som du väljer att vara ombud för via startsidan.

Villkorstext

 • Du får svar inom 2 arbetsdagar via 1177 e-tjänster.
 • Avboka eller ändra din tid senast tre hela vardagar (72 timmar) före besöket. Om du uteblir, avbokar eller ändrar tid för sent får du betala.
  Om du behöver avboka eller ändra din tid i Jönköpings län, 1177.se
 • Inloggning i 1177 e-tjänster är personlig. Du kan bara utföra ärenden som gäller dig själv eller barn under 13 år som du är ombud för.

 

Fasta svarsalternativ

(som vi inte kan ändra)

 • Du önskar ingen ny tid. Härmed bekräftas att din bokning ÅÅÅÅ-MM-DD, klockan XX:XX hos XXXX är avbokad.
 • Härmed bekräftas att din bokning ÅÅÅÅ-MM-DD, klockan HH:MM är avbokad. Din nya tid är HH:MM. Du har fått tid hos XXX. Om tiden inte passar dig kan du avboka den.

Standardsvar

 • Din tid för besök är avbokad. För tillfället har vi inga lediga tider att erbjuda. Vi återkommer med en ny tid så snart vi kan.
 • Din tid för besök är avbokad. För tillfället kan vi inte erbjuda tid till samma läkare som var planerat. Vi har bokat ny tid hos annan läkare. Din nya tid är:

Avboka eller ändra tid, 1177 (nytt fönster) LÄNK

Text som visas för invånaren vid ombokning

Alternativ 1: Ta med legitimation och aktuell läkemedelslista.

Alternativ 2: Ta med legitimation, aktuell läkemedelslista och blanketterna du fick tillsammans med kallelsen.

Avboka eller ändra din tid senast en hel vardag (24 timmar) före besöket. Då kan vi erbjuda tiden till någon annan. (PRIMÄRVÅRD)

Om du uteblir, avbokar eller ändrar tid för sent får du betala. (PRIMÄRVÅRD)

Avboka eller ändra din tid senast tre hela vardagar (72 timmar) före besöket. Då kan vi erbjuda tiden till någon annan. (SPECIALISTSJUKVÅRD)

Om du uteblir, avbokar eller ändrar tid för sent får du betala. (SPECIALISTSJUKVÅRD)

 

Begär intyg

Beskrivning av formuläret 

Här kan du ansöka om intyg från XX-kliniken/vårdcentralen för dig själv eller ditt barn under 13 år som du valt att vara ombud för. Det är läkaren som avgör om du kan få intyget. Det är vanligt att läkaren behöver träffa dig först. Du kan endast ansöka om ett intyg i varje formulär. Behöver du fler intyg gör du en ny ansökan.

Villkorstext

Standardsvar

 • Vi har tagit emot din ansökan om intyg och lämnat den till ansvarig läkare.
 • Läkaren behöver träffa dig för att avgöra om du kan få ett nytt intyg. Du är välkommen på besök...
 • Läkaren behöver prata med dig för att avgöra om du kan få ett nytt intyg. Vi kontaktar dig per telefon.
 • Du kan inte få intyget du ansökt om eftersom...
 • Du kan inte få intyget du ansökt om eftersom begäran måste komma från ditt försäkringsbolag eller advokat.
 • Vi skickar intyget till dig per post.
 • Du kan hämta intyget på XX-kliniken/vårdcentralen.

Exempel på intyg som patienten ska kunna välja (om mottagningen utfärdar sådana):

 • Färdtjänstintyg
 • God man
 • Invaliditetsintyg
 • Körkortsintyg
 • Parkeringstillstånd
 • Reseintyg, nålar och medicin
 • Reseintyg, sjukdom

Beställ journalkopia

Beskrivning av formuläret 

Här kan du ansöka om att få journalkopior från XX-mottagningen/vårdcentralen åt dig eller ditt barn under 13 år som du valt att vara ombud för.

Villkorstext

 • Har du fått vård i Jönköpings län finns din journalinformation från och med 1 juli 2014 tillgänglig att läsa och skriva ut via 1177 e-tjänster.
  Läs din journal via nätet
 • Beställ journalkopia, 1177.se

 

Standardsvar

 • Vi har tagit emot din ansökan om journalkopior och lämnat den till ansvarig läkare.
 • Vi skickar journalkopiorna till dig per post.
 • Du kan hämta journalkopiorna på XX-kliniken/vårdcentral.
 • Du kan inte få journalkopiorna eftersom vi inte har några journalanteckningar om dig.
 • Du kan inte få journalkopiorna du ansökt om eftersom...

 

Beställ tid

Glöm inte att ändra till din mottagnings namn där det står XX-mottagningen/vårdcentralen i texterna. Lägg även till om du vill utöka  art man kan beställa tid, exempel: "Här kan du beställa tid för besök på XX-mottagningen/vårdcentralen, sjukgymnastiken och bassängen."

Beskrivning av formuläret 

Här kan du beställa tid för besök som inte är akuta på XX-mottagningen/vårdcentralen åt dig själv eller ditt barn under 13 år som du är ombud för. Ange i formuläret om du behöver tolk. Om du har akuta besvär, ring 1177 för råd eller XX-vårdcentral/xx-mottagning.

Villkorstext

Fasta svarsalternativ

 • Tid har reserverats för dig: ÅÅÅÅ-MM-DD klockan XX:XX
 • Vi kan inte erbjuda dig tid eftersom..

Standardsvar

 • För att kunna ge dig en tid måste du ha remiss. Vänd dig i första hand till din vårdcentral.
 • För att kunna erbjuda bästa möjliga rehabiliteringsbedömning ber vi att du vänder dig till din vårdcentral för att få en remiss till oss.

Kompletterande text till svarsalternativet "Tid har reserverats för dig"

Ta med legitimation och aktuell läkemedelslista.

Avboka eller ändra din tid senast en hel vardag (24 timmar) före besöket. Då kan vi erbjuda tiden till någon annan. (PRIMÄRVÅRD)

 Om du uteblir, avbokar eller ändrar tid för sent får du betala. (PRIMÄRVÅRD)

Avboka eller ändra din tid senast tre hela vardagar (72 timmar) före besöket. Då kan vi erbjuda tiden till någon annan. (SPECIALISTSJUKVÅRD)

Om du uteblir, avbokar eller ändrar tid för sent får du betala. (SPECIALISTSJUKVÅRD)

 

Fråga sjuksköterskan

 

Beskrivning av formuläret 

Här kan du ställa frågor till en sjuksköterska om dig själv eller dina barn under 13 år som du är ombud för. Om du har akuta besvär, ring 1177 för råd eller XX-vårdcentral/xx-mottagning.

Villkorstext​

Standardsvar

 • Vi kan inte besvara din fråga baserat på den information vi fått från dig. Vi kontaktar dig...
 • Vi kan inte besvara din fråga. Vi ger endast råd i sjukvårdsfrågor.
 • Vi kan inte besvara din fråga eftersom du inte är patient hos oss. Kontakta den vårdcentral där du är patient.

 

Förläng sjukskrivning

Beskrivning av formuläret 

Här kan du ansöka om att förlänga din sjukskrivning. Din läkare avgör om sjukskrivningen kan förlängas.

Villkorstext

 • Du får svar inom 2 arbetsdagar via 1177 e-tjänster.
 • För att förlänga din sjukskrivning utan läkarbesök behöver du betala en avgift.
  Patientavgifter i Jönköpings län, 1177.se
 • Intyg om förlängd sjukskrivning skickas till din folkbokföringsadress. Kontrollera att adressen stämmer.
 • Inloggning i 1177 e-tjänster är personlig. Du kan bara utföra ärenden som gäller dig själv eller barn under 13 år som du är ombud för.

Standardsvar

 • Vi har tagit emot din ansökan om att förlänga din sjukskrivning och överlämnat den till ansvarig läkare.
 • Läkaren behöver träffa dig för att avgöra om din sjukskrivning kan förlängas. Du är välkommen på besök...
 • Sjukskrivningen är förlängd. Läkarintyget skickas till dig per post.
 • Sjukskrivningen är förlängd. Du kan hämta läkarintyget på XX-kliniken/vårdcentral.
 • Sjukskrivningen är förlängd. Läkarintyget skickas till Försäkringskassan och en kopia skickas till dig.
 • Sjukskrivningen kan inte förlängas eftersom...
 • Din vårdcentral bedömer om du ska vara sjukskriven fram till första besöket på XX-kliniken/mottagningen.

Förnya hjälpmedel

Beskrivning av formuläret 

Här kan du ansöka om att förnya hjälpmedel som har skrivits ut av XX-kliniken/vårdcentralen åt dig själv eller ditt barn under 13 år som du valt att vara ombud för. Den som skrivit ut ditt hjälpmedel avgör om hjälpmedlet kan förnyas. Om hjälpmedlet levereras direkt till dig skickas det till din folkbokföringsadress. Vill du att det skickas till en annan adress anger du det i formuläret.

 

Villkorstext

Standardsvar

 • Hjälpmedlet är förnyat och skickas hem till dig.
 • Hjälpmedlet är förnyat och skickas hem till dig, du kommer även att få ett inbetalningskort hemskickat.
 • Vi har tagit emot din ansökan om att förnya hjälpmedel och lämnat till den som skrivit ut hjälpmedlet.
 • För att kunna bedöma om ditt hjälpmedel kan förnyas måste du först komma på ett besök. Du är välkommen..
 • Ditt hjälpmedel kan inte förnyas eftersom...

Förnya recept

Beskrivning av formuläret 

Här kan du ansöka om att förnya recept på läkemedel som skrivits ut på XX-kliniken/vårdcentralen. Du kan förnya recept åt dig själv eller ditt barn under 13 år som du valt att vara ombud för. Du kan inte förnya recept på så kallade särskilda läkemedel, till exempel sömntabletter, preventivmedel eller starka värktabletter. Din läkare bedömer om du kan få ett nytt recept på en gång eller om ni behöver träffas först.

Villkorstext

Standardsvar

 • Receptet är förnyat. Läkemedlet hämtas på valfritt apotek i Sverige.
 • Receptet är förnyat. Läkemedlet hämtas på valfritt apotek i Sverige. Kostnaden för receptförnyelsen är 100 kr om du inte har giltigt frikort för sjukvård. Om du i din internetbank anmält att du önskar e-faktura från Region Jönköpings Län så kommer fakturan digitalt, i annat fall så skickas en faktura hem till dig. 
 • För att kunna bedöma om receptet kan förnyas måste du först komma på ett läkarbesök. Du är välkommen..
 • För att kunna bedöma om receptet kan förnyas måste du först prata med en läkare. Vi kontaktar dig per telefon...
 • För att kunna bedöma om receptet kan förnyas måste du först komma på ett läkarbesök. För att du inte ska bli utan läkemedel är receptet förnyat till och med det datum du har tid hos oss. Du är välkommen...
 • För att kunna bedöma om receptet kan förnyas måste du först prata med en läkare. För att du inte ska bli utan läkemedel är receptet förnyat till och med det datum du har telefontiden. Vi kontaktar dig per telefon...
 • Receptet är förnyat och hämtas på XX-kliniken/vårdcentral.
 • Receptet kan inte förnyas eftersom...

 

Rådgivning

Beskrivning av formuläret 

Här kan du ställa en fråga för att få råd av XX-kliniken/vårdcentralen. Frågan kan gälla dig själv eller ditt barn under 13 år som du valt att vara ombud för. Om du har akuta besvär, ring 1177 för råd eller XX-vårdcentral/xx-mottagning.

Villkorstext

Standardsvar

 • Vi behöver få mer information från dig om vi ska kunna besvara din fråga...