Navigera till sidans huvudinnehåll

Om Cytodos

Cytodos är ett system som ger elektroniskt stöd för ordination, beredning samt administration av antitumorala läkemedel samt tillhörande läkemedel (antiemetika, kortison m.m.).

I Cytodos finns fyra olika delar:

  • Cytodos används i första hand för att beställa/ordinera antitumorala läkemedel samt för att se historik över patientens antitumorala behandlingar.
  • ELAS är modulen som används av sjuksköterska vid administrering av antitumorala läkemedel.
  • Apoteksmodulen används av sjukhusapoteket vid beredning/tillverkning av antitumorala läkemedel.
  • System manager är den administrativa delen för att hantera t.ex. enheter, användare och behörigheter.

Cytodos har ingen koppling till Cosmic eller BOS.

Allmänt om antitumorala regimer

En antitumoral regim är uppbyggd i cykler och varierar i längd, ofta sträcker den sig över flera veckor. Om en cykel innebär flera veckovisa behandlingstillfällen ordineras aldrig hela cykeln på en gång. Patienten måste oftast ta nya blodprover före varje behandling, alltid inför cytostatika. Beroende på patientens biverkningar av behandlingen, allmäntillstånd och/eller blodvärden kan man behöva dosreducera, skjuta upp,ställa in eller avsluta behandlingen.

Specifika riktlinjer för varje regim, stöd till ordination och administration finns i de lokalt utarbetade kurbeskrivningarna.

Det finns två varianter av regimmallar i Cytodos:

  1. En regimmall för respektive dag som kräver ordination. Används av hematologen, neurologmottagningen, lungmedicin, barnkliniken och onkologkliniken.
  2. En regimmall för en hel cykel, men med inlagda spärrar i mallen de dagar där ny ordination krävs. Tex dag 8 och dag 15. Används av kvinnokliniken som ger antitumorala behandlingar på uppdrag av Linköpings gynonkolog.

Viktiga mål för användandet av Cytodos

  • öka patientsäkerheten genom att cytostatikabehandling hanteras lika inom regionen och sjukhusapoteket.
  • öka tillgängligheten till information om patientens behandling genom att kliniken och sjukhusapoteket använder gemensam dokumentation

Uppgraderingar

Att tänka på i samband med uppgraderingar:

  • Under helgen gäller reservrutiner för Cytodos.
  • Bärbara datorer bör vara inkopplade i regionens nätverk under uppgraderingen för att allt ska fungera optimalt.