Navigera till sidans huvudinnehåll

Vanliga frågor om SITHS-kortet

Jag kan inte logga in. Hur gör jag?

  1. Börja med att stänga ner alla öppna webbläsarfönster.
  2. Sitter kortet rätt i kortläsaren? Kortet ska sättas in i pilens riktning med chipet uppåt.
  3. Högerklicka på programikonen Net iD (som finns längst ner till höger i aktivitetsfältet) och välj "Läs in kortet på nytt".
  4. Om du får ett felmeddelande prova att ta ut ditt kort ur kortläsaren och sätt i det igen.
  5. Kontrollera ditt kort och certifikat TestPortal (inera.se)
  6. Väljer du rätt certifikat? Du loggar alltid in med certifikatet som innehåller ditt HSA-id.

Kvarstår problem med inloggning kontakta din ID-administratör på enheten.

Jag har glömt min PIN-kod. Kan man få en ny?

Om man glömt sina PIN-koder eller slagit fel PIN-kod mer än tre gånger kan man med hjälp av PUK-koden låsa upp kortet. PUK-koden består av 8 siffror och den finns i kuvertet med dina PIN-koder.

Jag har tappat bort mitt kuvert med koder. Kan jag få nya koder?

Om du har förlorat koder till ditt SITHS-kort, kontakta din HSA-administratör och uppge namn, HSA-ID och kortnummer. Den nya PUK-koden kommer att skickas som rekommenderat brev till din folkbokföringsadress.

OBS! Gäller ej reservkort. Om du har förlorat koderna till ditt reservkort så går det inte att beställa nya koder. Kontakta din närmaste chef för att initiera en ny beställning till RJL för ett nytt reservkort samt avregistrering av det gamla.

Hur vet jag om kortet blir för gammalt?

När ditt certifikat är på väg att upphöra kommer du få ett automatiskt mail "Påminnelse av utgående certifikat på SITHS-kortet" som informerar om detta. Det kan också innebära att du måste byta ut ditt SITHS-kort. Du kontaktar din chef/HSA-administratör som hjälper dig hur detta ska beställas.

Jag har tappat mitt SITHS-kort. Vad gör jag?

  • Dagtid – Kontakta närmaste ID-fotokontor som spärrar/avregistrerar kortet. Du behöver uppge namn, arbetsplats och telefonnummer och du kan kontakta via mejl eller telefon.
  • Kvällstid och helger - Ring Ineras kundservice för elektroniska ID så får du hjälp att spärra kortet. Detta gäller inte reservkort. Tfn 0771 - 25 10 10  (välj 2 i menyn).
  • Förlust av SIS-märkt SITHS-kort ska också anmälas till polisen (www.polisen.se). Detta görs av den anställde. 
  • Spärren går inte att hävas, utan du måste skaffa ett nytt kort.

Vad gör jag om jag har glömt mitt kort hemma?

Varje enhet har möjlighet att sätta lokala rutiner om en person har glömt sitt SITHS-kort, men grundregeln är att du som anställd i första hand ska åka hem och hämta ditt SITHS-kort, det är ditt arbetsverktyg och ska alltid finnas tillgängligt när du jobbar. 

Vad händer med mitt SITHS-kort om jag slutar?

Kortinnehavaren lämnar sitt SITHS-kort till behörig chef när anställningen upphör helt i kommunen. Kortinnehavaren har vid inlämningen klippt sitt kort genom chipet.

Jag får flera certifikat att välja på när jag loggar in med mitt SITHS-kort. Vad ska jag välja?

Då loggar du in med alternativet som innehåller ditt HSA-id.

Jag får meddelande om att SITHS-kortet är fullt, vad menas med det?

Har man raderat certifikat upprepade gånger, kan man riskera att kortet får slut på minne. Kontakta din HSA-administratör/ID-fotokontor så får du hjälp att rensa gamla certifikat.

Det du kan göra själv är att logga in i SITHS självadministration och radera certifikat, men det är inte alltid det fungerar.