Navigera till sidans huvudinnehåll

Om 1177 Patientinformation

Här får du tips och råd för patientinformation, vad du kan tänka på och hur du kan göra.

Så hänvisar du till 1177

Vi behöver beskriva varumärket 1177 på ett enhetligt sätt, oavsett vem som kommunicerar. Det är också viktigt att hjälpa patienterna att hitta information och tjänster på 1177.se.

Se över hur du hänvisar till 1177.se för att få veta mer och att använda e-tjänsterna:

 • i kallelser
 • muntligt, t ex i telefonrådgivning eller i samband med vårdmöte
 • i skriftlig information, t ex patientspecifik information i samband med en behandling eller undersökning.

Kontrollera och säkerställ att alla i er verksamhet säger samma sak och hänvisar på samma sätt, t ex:

 • "Läs mer om X på 1177.se"
 • "Logga in och boka tid på 1177.se".
 • "Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning"

I budskapsplattformen och i kommunikationsriktlinjerna finns formuleringar att utgå från både när du beskriver helheten 1177 eller de olika kanalerna som ingår i varumärket: 

Vilken patientinformation passar på 1177.se och inte?

Generell patientinformation

Generell patientinformation är information om sjukdomar, undersökningar och behandlingar som riktar sig direkt till invånare, patienter och närstående. Den generella patientinformationen är utformad så att den kan gäller för alla och i hela länet.

Exempel:

 • ”Bloddialys – så går behandlingen till”
 • ”Förkylning – så smittar det…det här kan du göra själv…när och var ska du söka vård”

1177.se är rätt plats. Från mottagningarnas kontaktsida på 1177.se kan man länka till faktainnehållet på 1177.se.

Diagnosspecifik patientinformation

Patientinformation som gäller alla patienter som har en specifik diagnos. Ofta med detaljerad instruktion och kontaktinformation.

Exempel:

 • ”Att sluta med protonpumpshämmare – så här gör du”
 • ”Bra mat för dig med diabetes…”

Hanteras av mottagningen i Kontorstryck (om man ska lämna den i pappersform), med hänvisningar till att läsa mer på 1177.se och kontaktuppgifter.

Mottagningsspecifik patientinformation

Patientinformation som gäller alla patienter på en specifik mottagning. Ofta med detaljerad instruktion och kontaktinformation.

Exempel:

 • ”För dig som har fått diagnosen RA – Välkommen till Reumatolog-mottagningen…”
 • ”Att föda barn på X-sjukhuset…”

Hanteras av mottagningen i Kontorstryck (om man ska lämna den i pappersform), med hänvisningar till att läsa mer på 1177.se och kontaktuppgifter.

Patientspecifik patientinformation

Patientinformation som är specifik för en enskild patient vid ett särskilt tillfälle. Kan t ex vara inför och/eller efter specifika utredningar och behandlingar.

Exempel:

 • ”Du ska ÅÅÅÅ-MM-DD opereras för X på dagkirurgenheten. Två dagar före operationen ska du…Efter din operation ska du…”
 • ”Provtagningsschema – du som behandlas med antireumatiskt läkemedel måste regelbundet lämna prover…”

Hanteras av mottagningen i Evolution och produceras i word-mallen ”Patientinformation”. Skrivs ut och lämnas i pappersform till patienten. Hur informationen ska kunna distribueras digitalt är oklart i dagsläget.

Att få information på olika sätt

Patienter kan ha olika behov av hur de får information. Det är också viktigt att tänka på när man informerar. 

Ett exempel: Att man inte ska ha parfym eller starka dofter på sig vid besöket bör man få veta innan man kommer till mottagningen. När man väl är på plats är det ju svårt att göra något. Fundera på om det kanske är i kallelsen som den informationen bör finnas. 

Information via 1177.se

Utgångsläget är att i första hand erbjuda digital information via 1177.se när informationen är till för alla patienter i hela länet (e-tjänster innehåller såklart personlig information).

Information på 1177.se har flera fördelar:

 • Informationen är aktuell och tillgänglig när man vill
 • Det är lätt att hänvisa till informationen 
 • Man får tillgång till mer information som man har nytta av. På 1177.se finns många svar på frågor som kan uppkomma när man tagit del av den informationen man först letade upp.

Läs gärna mer om internetanvändning:

Läs mer om riktlinjer för innehåll på 1177.se, till exempel för regionala texter, bild och film och översättningar:

Information i pappersform

En del patienter kanske känner sig tryggare med att få information i pappersform. Då kan man som vårdpersonal skriva ut information från 1177.se och lämna till patienten.

Att göra broschyrer är ofta tidskrävande, blir ofta inaktuella över tid och är avgränsade till ett exakt innehåll utan möjlighet att få veta mer. 

Information i pappersformat, t ex broschyrer och informationsblad har vissa nackdelar:

 • Den har avgränsad information.
 • Det kan vara svårt att ha koll på var pappersinformationen har spridits om den blivit inaktuell.
 • Någon måste hitta originalet och ändra i det.
 • Pappersinformationen behöver distribueras på ett sätt så att den når målgruppen.

Muntlig information

Muntlig information är särskilt viktigt när man behöver bedöma hur informationen tas emot och säkerställa att patienten har uppfattat budskapet på det sätt man har avsett. Vid muntlig kommunikation kan patienten berätta och ställa frågor.

Läs mer om olika sätt att kommunicera:

Patientinformation i väntrummet

I ett väntrum finns tillfälle för oss i hälso- och sjukvården att informera och tipsa patienterna/länsborna. Samtidigt är det viktigt att vi tänker på att besökaren är på mottagningen av ett skäl och tar till sig information som är relevant i situationen. Är besökaren hos oss för att genomgå en viss undersökning eller behandling är det relevant information som är viktig. Det är mindre troligt att besökaren har intresse för annat, speciellt inte hur vi jobbar internt med olika frågor. Passa inte på att informera om annat bara för att besökaren ändå är på plats. Sådan information konkurrerar om uppmärksamheten med den besökaren mest behöver just nu.

1177 Patientinformation

Det är viktigt att patienter har tillgång till information om regler och rättigheter som gäller i hälso- och sjukvård samt tandvård.

Vi är 1177 - Region Jönköpings län när vi informerar (generell information) och ger råd om olika sjukdomar, besvär, undersökningar och behandlingar, hälsa och förebyggande vård samt hur vården fungerar.

Skärmbilder och affischer

Det finns ett större antal färdiga digitala skärmbilder och affischer att använda för att informera.

Här kan du läsa mer om digitala skärmbilder och affischer med 1177-budskap och hur du får tag i dem:

Patientinformation som gäller mottagningen

När vi ger instruktioner eller uppmaningar på plats är vi Region Jönköpings län (inkl. undervarumärken/-logotyper).

Exempel:

 • "Ta en kölapp och vänta tills vi ropar upp dig".
 • "Visa legitimation".
 • "Anmäl dig i receptionen".

Här kan du till exempel använda mallar i Kontorstryck för att göra dina egna lappar och anslag.

Tips på hur du ser till att informationen i väntrummet är aktuell

Se regelbundet igenom affischer, lappar, digitala skärmar och broschyrer mm för att säkerställa att informationen gäller. Släng det som inte gäller längre.

Ta bort information:

 • med webbadresserna www.lj.se och www.rjl.se (det är 1177.se som gäller för generell patientinformation).
 • som innehåller ordet/logotypen "Landstinget".
 • som är äldre än 1-2 år, om du inte är säker på att innehållet fortfarande är korrekt.

Titta regelbundet på 1177.se och se om du har koll på vad som står där, inte minst inom det medicinska område du verkar inom. Sök på olika ord och begrepp och se vad du får fram.

Kolla igenom hur ni beskriver er mottagning på er kontaktsida. 

Fundera på i vilken form ni informerar. Behöver verkligen allt sägas i en folder? Risken är stor att den blir liggande i väntrummet under lång tid och blir inaktuell. Ibland kan det vara bättre att ha en digital skärm eller en affisch som skapar intresse och som hänvisar till att läsa mer på 1177.se.

Information från andra

Information från ideella organisationer, till exempel patientföreningar, anhörigorganisationer, kvinnojourer, brottsofferjourer och Bris som Region Jönköpings län ger stöd till eller samarbetar med får förekomma, under förutsättning att vården bedömer att det skapar värde för patienterna. Det ska tydligt framgå vem som är avsändare och att det inte finns några konkurrensaspekter att ta hänsyn till.