Navigera till sidans huvudinnehåll

Så här kvalitetsgranskar du din kontaktsida

Här får du tips och råd för hur du gör för att få till ett bra innehåll på din kontaktsida.

Läs mer: Om kontaktsidor på 1177.se

Patient-/invånarcentrerad information

Se till att innehållet har omtanke om patienten och hjälper personen i sin situation.

Titta på kontaktsidan med "patientens/invånarens ögon", läs igenom all text, kolla att alla uppgifter stämmer, läs igenom texterna och fundera på om informationen är tillräcklig eller om det går att formulera ännu bättre. Förstår man vad man ska göra? Tänk dig gärna in i en situation som patienten eller invånaren kan vara i och se om du själv kan förstå och utföra det du vill. Här följer en checklista som hjälper dig i kvalitetsgranskningen:

Är det rätt verksamhet?

Det första patienten/invånaren behöver veta när man ser kontaktsidan är att man har kommit till den verksamhet som man letar efter, speciellt om man inte tidigare haft kontakt med mottagningen. Det vill säga att det är rätt sorts mottagning, enhet eller avdelning för patienten och att det framgår vilka ni vänder er till.

Det som hjälper patienten att förstå det är:

 • verksamhetens namn
 • kommunen och länet
 • att ni har beskrivit vad man får hjälp med hos er i "Om-oss-texten" och ev. i texten under rubriken ”Det här kan du få hjälp med”
 • att ni angett vilka åldrar ni tar emot

Vad jag få hjälp med?

Är det tydligt för patienten/invånaren vad ni erbjuder för vård, stöd och hjälp?

Det som hjälper patienten att förstå det är:

 • Om-texten
 • Det här kan du få hjälp med
 • att ni har beskrivit i vilka situationer man kommer till er/kommer i kontakt med er.
 • att ni berättat om vilka typer av behandlingar, tjänster, stöd, råd, undersökningar mm ni erbjuder.

Texten ska vara personlig och vänlig. När du skriver ska du rikta dig till läsaren och utgå från patientens/invånarens situation. Använd "du-form" i så stor utsträckning som möjligt, t ex "Du är välkommen till oss när..." istället för "Vi jobbar med...".

Använd inte ord som kräver förförståelse, är svårtolkade eller onödigt vårdorienterade. Sträva efter att hitta enklare uttryck och ord som de flesta personer förstår och kan relatera till.

Hur söker man vård hos er?

Ska man kontakta en vårdcentral först? Behöver man remiss från någon annan mottagning eller kan man söka själv?

Det som hjälper patienten att förstå det är bl a:

 • Så söker du vård hos oss

Hur kan jag göra mina ärenden?

Vilka möjligheter erbjuder din verksamhet för att patienten själv ska kunna göra sina ärenden via e-tjänster när det passar personen? Grundprincipen är att samma tjänster som tillhandahålls via telefon eller brev också erbjuds via e-tjänster på 1177.se.

Delar av de så kallade "villkorstexten" i e-tjänsten visas även när man klickar på "i" (information) efter e-tjänsten på kontaktsidan. Är informationen tydlig och rätt?

Hur kontaktar man er, och när?

Vilka olika möjligheter till kontakt erbjuder ni? Är det i första hand e-tjänst som ni vill att patienten/invånaren ska använda eller ska man ringa? Hur förstår man vilken e-tjänst man ska använda för olika ärenden? Uppgifterna finns ihop med:

 • Telefonnummer
 • Våra e-tjänster (e-tjänster för kontakt)
 • Postadress

När finns ni på plats?

Vilka dagar och tider kan man nå er? När är ni på plats, och vid vilka tider kan man nå er på telefon? Uppgifterna finns i:

 • Öppettider
 • Telefontider (när kan man nå er direkt på telefon, och vid vilka tider ringer ni upp om ni har telefonsvarare?)
 • Drop-in-tider

Hur får jag veta om ändrade förutsättningar för kontakt eller besök?

Hur berättar du t ex när din mottagning/avdelning har tillfälligt stängt, har något inställt utbud, har stängd drop-in eller att ni har ändrade öppettider under helger och röda dagar? Har du rutiner för att lägga till och ta bort information? Uppgifterna finns i:

 • Tillfällig information

Hur hittar jag till er?

Har du beskrivit tillräckligt tydligt var ni finns och hur man hittar till er verksamhet? Finns det fler saker att beskriva som underlättar för patienten? Finns en beskrivning både för hur man hittar utomhus fram till byggnaden där ni finns (färdväg, gata, parkering, närmaste entré mm) och inne i byggnaden fram till mottagningen/avdelningen (t ex målpunkt och plan). Uppgifterna finns i:

 • kartan (visar den rätt koordinater, d.v.s. till entrén?)
 • besöksadressen
 • vägbeskrivningen (Hitta hit och Hitta på plats)

Vad behöver jag veta inför en kontakt eller besök?

Vad ska patienten förbereda sig på innan sitt besök hos er? Ska man ta med sig något till sitt besök, t ex id-handling, intyg för sjukresa eller särskilda kläder? Kan man bli erbjuden ett digitalt besök som alternativ till ett fysiskt besök? Vilka regler gäller för besökare till patienter som ligger inlagda på er vårdavdelning? Uppgifterna finns i:

 • Information till patient
 • För dig som ska besöka någon
 • Ditt besök hos oss
 • Praktisk information