Navigera till sidans huvudinnehåll

Om kontaktsidor på 1177.se

Kontaktsidorna (kontaktkort) på 1177.se ger invånare och patienter tillgång till kontaktuppgifter, tjänster och öppettider och mycket mer. 

Här kan du läsa mer om kontaktsidor, få tips och se vad som gäller:

Kontaktsidor - "Hitta vård" på 1177.se

Här kan man söka fram och hitta kontaktsidor på 1177.se:

Man når kontaktsidorna via ikonen för Hitta vård i sajthuvudet.

Riktlinjer för kontaktsidor på 1177.se

Region Jönköpings läns riktlinjer för kontaktsidor på 1177.se följer nationella riktlinjer och kompletteras med riktlinjer för regionalt innehåll. Det är varje verksamhets ansvar att se till att uppgifterna på sina kontaktsidor är korrekta, relevanta och aktuella.

Här kan du se vilka riktlinjer som gäller:

Kontaktsidans olika sektioner

Här kan du se de olika sektionerna på en kontaktsida, och hur man gör för att lägga till uppgifter:

Källor för innehåll

Innehållet som finns om mottagningen kommer framförallt från Katalogtjänst HSA, och administreras av mottagningarna själva.

Uppgifter på kontaktsidor i Region Jönköpings län läggs in i vår HSA-katalog med hjälp av HSA-CDA. Uppgifterna hämtas sedan till den nationella HSA-katalogen. Kontaktsidorna (Hitta och jämför vård) är ansluten till HSA och hämtar uppgifter därifrån för visning på 1177.se.

Vissa uppgifter på kontaktsidorna läggs till på kontaktsidorna med hjälp av Kontaktkortsadmin, KKA.

Datatrafik sker med vissa intervaller och därför behöver man räkna med viss fördröjning innan uppgifterna visas på kontaktsidan på 1177.se. 

Obligatoriska uppgifter

De uppgifter som måste anges för att en kontaktsida ska kunna visas på 1177.se är:

 • Visas på 1177.se (rutan måste vara ikryssad)
 • HSA-ID (anges automatiskt)
 • Kommun och län (län anges automatiskt)
 • Vårdform
 • Geografiska koordinater, enligt standard RT90 (Läs mer här: Riktlinjer för kontaktsidor på 1177.se, olika sektioner)
 • Öppettider (ny från 2022-04-19)
 • Besöksadress
 • Text i sektionen "Om oss" (ny från 2022-04-19)

Verksamhetskod

Verksamhetskoder används för att tala om vilken typ av vård- och omsorgsverksamhet en enhet kan erbjuda.

Kodningen av en verksamhet ger både ett stöd för en invånare/patient/nära anhörig att söka fram rätt vårdenhet, men även som stöd för att på en kontaktsida kunna klicka sig vidare till andra liknande vårdverksamheter inom Jönköpings län eller nationellt.

Vilka verksamhetskoder gäller?

Inera erhåller ett kodverk med verksamhetskoder som ska användas för att tala om vilken typ av vård- och omsorgsverksamhet en enhet kan leverera. De revideras regelbundet:

Ansvar

Varje verksamhet ansvarar för att lägga till och ta bort verksamhetskoder så att rätt verksamhetskod/-er är angivet på sina mottagningars kontaktsidor.

Så anges verksamhetskod

Verksamhetskoder anges i HSA-CDA. En eller flera verksamhetskoder kan användas.

Är det rätt innehåll på kontaktsidan?

Här får du tips och råd för hur du kan granska din kontaktsida och få ett bra innehåll:

Så här kvalitetsgranskar du din kontaktsida

Så fungerar sökfunktionen

Patienten/invånaren kan leta fram en mottagnings kontaktsida på flera sätt.

Under "Var vill du söka? kan du välja att söka efter en mottagning nära dig, i hela landet eller i Jönköpings län:

Man kan filtrera sökningen geografiskt.

Under "Vilken typ av vård söker du?" finns ett antal vanliga vårdtyper föreslagna, men också en A-Ö-förteckning. Sökorden där är kopplade bland annat till verksamhetskoderna som verksamheten angivit på sin kontaktsida.

Man kan filtrera sökningen utifrån vårdtyp.

Under "Vilken mottagning söker du?" kan man fritextsöka.

Det ord som patienten/invånaren använder här ger sökträff om ordet förekommer i något av följande fält på kontaktsidan:

 • Verksamhetens namn
 • Om-oss-texten
 • Rubrikerna i "Vårt utbud"

Vid fritextsökningar sorteras även träfflistan efter relevans (med en fritextalgoritm i sökmotorn) där det spelar in var och hur ofta ordet förekommer på kontaktsidan.

Om innehållet på flera kontaktsidor är likvärdiga sorteras sökträffarna (kontaktsidorna) i bokstavsordning.

Man kan filtrera sökningen utifrån enhetens namn.

Söklogiken är komplex och i många fall svår att sätta sig in i exakt hur den fungerar. Syftet med den avancerade logiken och regelverket är dock att göra tjänsten så lätt som möjligt för invånare att användare för att de ska "slippa" förstå exakt hur saker fungerar och hänger ihop på baksidan. Söklogiken behöver även hantera att informationen som görs sökbar kommer från flera olika källor och kan dessutom skilja sig mellan regioner.

Här kan du läsa mer om sökning på kontaktsidor:

Support och behörighet 

Här kan du läsa om support och behörighet för dig som ska administrera kontaktsidor på 1177.se.

Innehåll på kontaktsida

Vid stöd för att få ett bra innehåll och god kvalitet på kontaktsidor, och för att diskutera strategiska frågor, kan du mejla 1177-redaktionen.

HSA-CDA

Systemet HSA-CDA är det du i första hand använder för att lägga in uppgifter på din verksamhets kontaktsida. 

För att kunna administrera din verksamhets kontaktsidor behöver du ha rollen som Lokal kontaktkortsadministratör - 1177 i HSA-katalogen.

Verksamheten beslutar själva vem/vilka i den egna verksamheten som ska ha behörighet, och gör själva sina beställningar för de HSA-administratörer som ska ha tillgång till HSA-CDA i Tjänstekatalogen.

Beställning av behörighet till HSA-CDA görs av verksamheten via Tjänstekatalogen. Läs mer och beställ behörighet här:

Administratörsroller i HSA-katalogen (CDA)

Behöver du hjälp och stöd med HSA eller HSA-CDA, så ska du vända dig till IT-Centrum.

Läs mer om beställning av behörigheter i HSA-CDA: HSA

KKA, Kontaktkortsadmin

För vissa uppgiftet på kontaktsidorna behöver man använda systemet KKA, Kontaktkortsadmin. Det gäller sektionerna:

 • Det här kan du få hjälp med (tidigare Vårt utbud)
 • Aktuellt
 • Våra e-tjänster
 • Praktisk information
 • Ditt besök hos oss
 • Läs mer

Behörighet delas endast ut efter överenskommelse med Kommunikationsavdelningen (1177-redaktionen), som beslutar vilka som får behörighet till KKA.

Mejla 1177-redaktionen för frågor och vid intresse.

Information och tips om kontaktsidor

Följ taggen "1177 - kontaktsidor" i Mina nyheter för att få aktuell information och tips som gäller kontaktsidor på 1177.se.