Navigera till sidans huvudinnehåll

Kontaktsidans olika sektioner

Här beskrivs de olika modulerna med innehåll. Du kan också se hur du gör för att lägga till innehåll. 

 • Vissa moduler visas alltid på kontaktsidan. Andra visas först när man har publicerat ett innehåll.
 • Några av modulerna är utfällda från början, medan andra är kollapsade. Detta är låst och kan inte ändras.
 • Det går inte att ändra ordningen på modulerna.

Verksamhetens namn

Verksamhetens namn är "huvudrubriken" för varje kontaktsida på 1177.se.

Namnet på verksamheten ska följa:

Läs mer om denna sektion och se hur man gör

Tillfällig information

bild_tillfallig_info.pngVilken information finns här?

"Tillfällig information" används för att berätta om tillfälligt ändrade och begränsade förutsättningar för kontakt eller besök. Det kan t ex vara:

 • avvikande tider, under t ex helger.
 • att verksamheten är tillfälligt stängd för utbildning eller annat.
 • att vägen fram till verksamheten är begränsad på grund av ombyggnad eller
 • att verksamheten tillfälligt är flyttad till annan lokal.

Informationen visas när det finns tillgänglig text.

Hur lägger man till uppgifter här?

Läs om hur man lägger till uppgifter:

Våra e-tjänster

Vilken information finns här?

I sektionen "Våra e-tjänster" på kontaktsidor på 1177.se presenteras alla e-tjänster som finns tillgängliga på en mottagning och som en invånare kan nyttja. Här hittar man verksamhetens e-tjänster, både standardiserade och egna ärendetyper.

bild_etjanster2.png

 

Beskrivningen av e-tjänsterna finns i en ruta som visas när användaren klickar på i:et. Informationen hämtas från 1177s e-tjänster alternativt från KKA, Kontaktkortsadmin (för de e-tjänster som administreras där).

Så här läggs e-tjänster till på kontaktsidor:

Telefon

Vilken information finns här?

Här kan man se telefonnummer till mottagningen (huvudnummer), växeltelefon och under vilka dagar och tider som man kan komma i kontakt med mottagningen.

bild_telefon.png

Bara ett telefonnummer till mottagningen kan anges. Om man har fler så får de läggas i sektionen ”Det här kan du få hjälp med”.

Telefontider visas dag för dag och i ordning från måndag till söndag, vilket inte går att ändra.

Man kan lägga till en kort text efter telefontid, t ex ”du blir uppringd” eller ”tidsbokning”.

Hur lägger man till uppgifter här?

Öppettider

Vilken information finns här?

Här kan man se vilka dagar och tider som mottagningen är öppen, det vill säga att "dörren är öppen" och personal finns på plats.

Öppettider visas dag för dag och i ordning från måndag till söndag, vilket inte går att ändra.

bild_oppettider.png

Hur lägger man till uppgifter här?

Läs här hur man lägger till uppgifter:

Hitta oss

Vilken information finns här?

Uppgifter som gör att man kan hitta fram till mottagningen. Här hittar man:

 • information som gör att man hittar fram till byggnaden, t ex vägbeskrivning och viss entré, parkering och närmaste busshållplats.
 • uppgifter som underlättar att hitta fram till mottagningen inomhus, t ex våningsplan och målpunkt.
 • adress för besök och post

bild_hitta_oss.png

Hur lägger man till uppgifter här?

Läs här hur man lägger till uppgifter:

Aktuellt

Vilken information finns här?

Här kan man ha kortfattad och tidsbegränsad information, t ex:

 • om när årets vaccinationer av influensa startar
 • att man erbjuder en gruppaktivitet en viss tid
 • att man erbjuder en ny tjänst eller stöd
 • att man har öppet hus en viss dag

bild_aktuellt.png

Hur lägger man till uppgifter här?

Läs här hur man lägger till uppgifter:

Om oss

Vilken information finns här?

Här beskrivs vad man är för verksamhet och vilka patienter man vänder sig till, vilka diagnoser man behandlar och vilka undersökningar man genomför och liknande.

Man också läsa om vad man kan få hjälp med. Här kan man läsa om vad verksamheten erbjuder, t ex en viss behandling, undersökning, rehabilitering, kurator, träningsprogram, provtagning mm.

I "Om-texten" ska man:

 • kortfattat beskriva verksamheten och framför allt vad man får hjälp med av verksamheten. Man ska snabbt förstå att man har kommit rätt och vem/vilka verksamheten vänder sig till.
 • beskriva i vilka situationer man kommer till er/kommer i kontakt med er.
 • ange vilka typer av behandlingar, tjänster, stöd, råd, undersökningar verksamheten erbjuder.

bild_om_oss_det_har_kan_du_fa_hjalp_med.png

Hur lägger man till uppgifter här?

Läs här hur man lägger till uppgifter:

Så söker du vård hos oss

Vilken information finns här?

Här kan man läsa om vad som gäller kring remiss och egen vårdbegäran. Det bör också framgå här om det inte krävs remiss. 

Det kan vara:

 • att man behöver kontakta en vårdcentral för utredning och bedömning innan man kommer till mottagningen
 • att man kan kontakta mottagningen med egen vårdbegäran
 • att det är okej att kontakta mottagningen direkt.

Här ser du exempel på information om remisskrav:

imagent6t.png

Hur lägger man till uppgifter här?

Läs här hur man lägger till uppgifter:

Information till patient

Vilken information finns här?

Här kan man läsa om sådant som kan vara praktiskt att veta inför besöket, till exempel hur man ska förbereda sig eller ha med sig (jämför med sektionen ”Ditt besök hos oss” där innehållet kan vara liknande).

bild_information_till_patient.png

Hur lägger man till uppgifter här?

Läs här hur man lägger till uppgifter:

För dig som ska besöka någon

Vilken information finns här?

Information som man som anhörig behöver veta innan besöket hos en patient som ligger inlagd på sjukhus, till exempel vad man ska tänka på och vilka besökstider som gäller.

bild_for_dig_som_ska_besoka_nagon.png

Hur lägger man till uppgifter här?

Läs här hur man lägger till uppgifter:

Ditt besök hos oss

Vilken information finns här?

Här kan man läsa om vad som kan vara viktigt att veta inför besöket, vad som kommer hända under besöket och efteråt. Här kan det exempelvis framgå:

 • att man ska svara på frågor via formulär
 • att man ska ta ett blodprov innan besöket
 • hur besöket kommer att gå till (endast en typ av besök kan beskrivas)
 • hur lång tid besöket kommer att ta
 • att registrering kommer att ske i ett visst kvalitetsregister
 • hur uppföljning kommer att ske

bild_ditt_besok_hos_oss2.png

Hur lägger man till uppgifter här?

Läs här hur man lägger till uppgifter:

Praktisk information

Vilken information finns här?

Här finns information som inte är direkt vårdrelaterad, men som kan vara bra för en patient eller besökare att känna till inför ett besök.

Det kan vara närmaste apotek, parkeringsplatser, mat och dryck eller att det inte är tillåtet att fotograferera.

bild_praktisk_information.png

Hur lägger man till uppgifter här?

Läs här hur man lägger till uppgifter:

Relaterade mottagningar

Vilken information finns här?

Här kan man hitta andra mottagningar som man som patient kan behöva komma i kontakt med. 

Man kan också se vilka andra mottagningar som har samma typ av vårdutbud.

bild_relaterade_mottagningar.png

Hur lägger man till uppgifter här?

Läs här hur man lägger till uppgifter:

Läs mer

Vilken information finns här?

Här finns länkar till sidor på 1177.se med information som kan vara intressanta om man är patient hos mottagningen. 

bild_las_mer.png

Hur lägger man till uppgifter här?

Läs här hur man lägger till uppgifter:

Har du upptäckt ett fel på den här sidan

Längst ner på varje kontaktsida finns ”Har du upptäckt ett fel på den här sidan?”. Den används för att besökaren ska kunna meddela om det finns något fel eller har synpunkter på kontaktsidan.

Här kan man meddela något felaktigt eller lämna synpunkter via ett formulär. Det finns också information om andra vanliga frågor.

bild_har_du_upptackt_ett_fel_pa_den_har_sidan.png

Om någon rapporterar ett fel

Om någon rapporterar ett fel eller lämnar en synpunkt skickas automatiskt ett mejl till 1177-redaktionen, Region Jönköpings läns Kommunikationsavdelning. 1177-redaktionen skickar vidare synpunkterna till den verksamheten vars kontaktsida synpunkterna avser.

1177-redaktionen lämnar i regel inget svar till personen som lämnat synpunkten eller försökt ta kontakt via detta formulär.

Trots att det framgår att man endast kan lämna synpunkter om innehållet förekommer det att personer använder formuläret för att försöka komma i kontakt med verksamheten. 1177-redaktionen skickar även dessa mejl till respektive verksamhet så att de kan avgöra om de ska ta kontakt med personen eller inte.