Navigera till sidans huvudinnehåll

Rekommenderade arbetssätt och information om specifika vaccinationer

Vaccinera mot Covid-19

Rekommenderade arbetssätt för Covid-19

Vaccinationer på BHV

Rekommenderade arbetssätt för BHV

Vaccinera mot TBE

För att kunna få rätt varningsmeddelanden och intervall för TBE-vaccin finns i MittVaccin olika vaccin mot TBE för olika åldersgrupper.

Lägg till TBE-vaccin i vaccinsaldot, både FSME-IMMUN Vuxen och FSME Immun över 50 år:

Dessa båda produkter delar sedan på samma vaccinsaldo.

Obs! Markera inte FSME Immun över 50 år som snabbvaccin utan endast FSME-IMMUN Vuxen.

Vid vaccination:

Välj FSME Immun Vuxen. Under Intervall finns både Under 50 år och Över 50 år att välja på. MittVaccin väljer automatiskt rätt alternativ utifrån patientens ålder.

Se även manual Vaccinationsplaner – ordinera och vaccinera för hur man kan ordinera alla TBE-doser samtidigt.

Vaccinera mot Pneumokocker

1 december 2022 inför Folkhälsomyndigheten det nya vaccinationsprogrammet för Pneumokocker. Det innebär att doser givna till patienter födda 1947 (2022) eller som tillhör en riskgrupp för Pneumokocker ska rapporteras till Nationella vaccinationsregistret (NVR).

Vid vaccination kommer det i MittVaccin upp en obligatorisk fråga ”Ska vaccinationen mot pneumokocker rapporteras till Nationella vaccinationsregistret? för alla patienter med undantag de som är födda 1947. Det är denna fråga som styr rapporteringen till NVR. Vid frågan finns även en länk till information om vilka kriterier som ska uppfyllas för att en patient ska anses tillhöra en riskgrupp för Pneumokocker.

För patienter födda 1947 får man inte upp denna fråga då dessa doser rapporteras automatiskt till NVR. 2023 kommer det vara patienter födda 1948 som omfattas av denna automatiska rapportering.

Sidinformation

Innehållsansvarig

Caroline Wiklund

Gäller från

2022-12-01

Version

8.0

Handlingstyp

Rekommendation

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Carolina Andersson

Dokument-ID

200605

Källa

Evolution