Navigera till sidans huvudinnehåll

Rekommenderade arbetssätt och information om specifika vaccinationer

STYRANDE DOKUMENT RJL 20190520

Vaccinera mot Covid-19

Rekommenderade arbetssätt för Covid-19

Vaccinationer på BHV

Rekommenderat arbetssätt för BHV

Vaccinera mot Pneumokocker

1 december 2022 införde Folkhälsomyndigheten det nya vaccinationsprogrammet för Pneumokocker. Det innebär att doser givna till patienter födda 1947 (2022) eller som tillhör en riskgrupp för Pneumokocker ska rapporteras till Nationella vaccinationsregistret (NVR).

Vid vaccination kommer det i MittVaccin upp en obligatorisk fråga ”Ska vaccinationen mot pneumokocker rapporteras till Nationella vaccinationsregistret?” för alla patienter med undantag de som är födda 1947. Det är denna fråga som styr rapporteringen till NVR. Vid frågan finns även en länk till information om vilka kriterier som ska uppfyllas för att en patient ska anses tillhöra en riskgrupp för Pneumokocker.

För patienter födda 1947 får man inte upp denna fråga då dessa doser rapporteras automatiskt till NVR. 2023 kommer det vara patienter födda 1948 som omfattas av denna automatiska rapportering.

Sidinformation

Innehållsansvarig

Caroline Wiklund

Gäller från

2023-03-08

Version

9.0

Handlingstyp

Rekommendation

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänt av

Carolina Andersson

Dokument-ID

200605

Källa

Evolution