Navigera till sidans huvudinnehåll

Pneumokocker

STYRANDE DOKUMENT RJL 20190520

 

Vaccination mot pneumokocker

1 december 2022 införde Folkhälsomyndigheten det nya vaccinationsprogrammet för pneumokocker. Det innebär att doser givna till patienter födda 1947 och 1948 (2023) eller som tillhör en riskgrupp för pneumokocker ska rapporteras till Nationella vaccinationsregistret (NVR).

Vid vaccination kommer det i MittVaccin upp en obligatorisk fråga ”Ska vaccinationen mot pneumokocker rapporteras till Nationella vaccinationsregistret?” för alla patienter (undantag de som är födda 1947 och 1948). Det är denna fråga som styr rapporteringen till NVR. Vid frågan finns även en länk till information om vilka kriterier som ska uppfyllas för att en patient ska anses tillhöra en riskgrupp för pneumokocker. För patienter födda 1947 och 1948 får man inte upp denna fråga då dessa doser rapporteras automatiskt till NVR.

Sidinformation

Innehållsansvarig

Caroline Wiklund

Gäller från

2023-11-10

Version

12.0

Handlingstyp

Rekommendation

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänt av

Carolina Andersson

Dokument-ID

200605

Källa

Evolution