Navigera till sidans huvudinnehåll

Riktlinjer kring vårdnivå vid gynekologiska besvär

Vårdnivå och samverkan

Primärvård

 • Klimakteriella besvär och okomplicerad hormonbehandling, MHT. Se även Faktadokument Menopausal hormonbehandling - MHT.
 • Okomplicerade underlivsflytningar och klåda. Se även Faktadokument Vulvo-vaginala flytningar och klåda samt STI.
 • UVI. Se även Faktadokument Cystit hos kvinnor äldre än 16 år.
 • Inkontinens. Se även Faktadokument Urininkontinens hos kvinnor.
 • Nedre buksmärtor och opåverkat allmäntillstånd.
 • Första bedömning och gynekologisk undersökning vid misstanke om prolaps.

Barnmorskemottagning

 • Alla gravida med graviditetsproblem.
 • Preventivmedelsrådgivning. Se även Faktadokument Antikonception.
 • STI rådgivning inklusive önskemål om HIV-testning. Se även Faktadokument STI.
 • Rådgivning kring sexuell hälsa.

Ungdomsmottagning

 • Rådgivning och stöd kring hälsa, sex (inkl STI), alkohol/droger och relationsproblem för ungdomar 13 - 21 år.

Öppenvårdsgynekolog/ gynekologisk mottagning

 • Gravid inskriven på KHV – besvär relaterade till graviditeten. Se Faktasidan Kvinnohälsa under rubrik Graviditet och amning.
 • Oönskad graviditet.
 • Blödningsrubbningar.
 • Påvisade prolapser där patienten önskar behandling.
 • Misstänkt gynekologisk malignitet.
 • Postmenopausala blödningar.
 • Komplicerad hormonbehandling (MHT).                     
 • Komplicerad preventivmedelsrådgivning.
 • Akuta buksmärtor med misstänkt gynekologisk orsak och påverkat allmäntillstånd.
 • Kraftig vaginal blödning i kombination med buksmärtor. Gravida och icke gravida.
 • Infertilitetsutredningar.
 • Kända gynekologiska cancerpatienter.
 • Sexuella övergrepp.

 

 

Sidinformation

Innehållsansvarig

Karin Karlsson

Gäller från

2022-11-01

Version

1.0

Handlingstyp

Vårdriktlinje

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Karin Karlsson

Dokument-ID

243349

Källa

Evolution