Navigera till sidans huvudinnehåll

Legionella i vattensystem – förebyggande åtgärder

STYRANDE DOKUMENT RJL 20170823

Vårdverksamhetens ansvar

Verksamhetschefen ansvarar för att nedanstående rutiner följs och dokumenteras.

  • Kontaktar omgående Regionfastigheter vid misstanke om felaktig temperatur på vatten i tappställen och/eller tryckfall i vattensystemet.
  • Kontrollerar årligen funktion och slitage på kranar, duschblandare, duschslangar och duschmunstycken. Vid behov görs felanmälan till Regionfastigheter. Reparation eller byte utförs av Regionfastigheter.
  • Vattenledningar och tvättställ som inte används ska (om möjligt) monteras bort för att undvika stillastående vatten och tillväxt. Verksamheten har ansvar för att beställa bortmontering från Regionfastigheter efter samråd med Vårdhygien.
  • Ansvarar för att inte ismaskiner, vattenautomater eller luftfuktare installeras i verksamhetens lokaler då sådana installationer gynnar tillväxt av Legionella.

Spolrutiner

Tappställen som används minst en gång/vecka behöver ej spolas.
Tappställen som används mindre än en gång/vecka ska spolas en gång/vecka, se nedan:

  • Duschblandare och handfatskranar spolas med såväl varm- som kallvatten i minst 2 minuter vardera. Rinnande vatten är tillräckligt för spolning. Maximal kranöppning är inte nödvändigt.
  • Spol- och diskdesinfektorer körs med standardprogram.
  • Toaletter spolas.
  • Spolning dokumenteras och signeras på lista på enheten.

Sidinformation

Innehållsansvarig

Karoline Johansson

Gäller från

2019-12-09

Version

1.0

Handlingstyp

Instruktion

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänt av

David Edenvik

Dokument-ID

136407

Källa

Evolution