Navigera till sidans huvudinnehåll

Observation av basala hygienrutiner och klädregler, instruktion för handskanvändning

Bedömning av handskanvändning

Kollegan har använt handskar på ett korrekt sätt (JA) om:

  • handskar används vid hantering av stickande/skärande material
  • handskar används vid uppenbar risk för kontakt med kroppsvätskor
  • handskar används vid steril arbetsmetod (sterila handskar)
  • handskar används även om du anser att handskar inte behövdes och kollegan INTE går mellan smutsiga och rena moment med samma handskar på.

 

Kollegan har använt handskar på ett felaktigt sätt (NEJ) om:

  • handskar INTE används vid hantering av stickande/skärande material
  • handskar INTE används vid uppenbar risk för kontakt med kroppsvätskor
  • handskar används och kollegan går mellan smutsiga och rena moment med samma handskar på.

 

Handsprit FÖRE och EFTER handskar:

  • Fylls i i kolumnen för handsprit före och efter patientkontakt.

 

Ej aktuellt fylls i om:

  • Kollegan INTE använde handskar och handskar inte heller behövdes.

Sidinformation

Innehållsansvarig

Per-Olof Svensson

Gäller från

2018-11-08

Version

1.0

Handlingstyp

Instruktion

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Malin Bengnér

Dokument-ID

102755

Källa

Evolution