Navigera till sidans huvudinnehåll

Verktygslåda

Här finns material för dig som vill undervisa och/eller informera om vårdhygien på din enhet. Vi hoppas att denna verktygslåda ska hjälpa till att skapa intressanta och verksamhetsnära diskussioner på er arbetsplats. Materialet är av vitt skilda slag men allt syftar till att på alla sätt höja kunskapen och medvetenhet om vårdhygienens betydelse i vård- och omsorg. Har du ideér om material till verktygslådan är du varmt välkommen att höra av dig.

Blanketten används för självskattning av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler. Självskattning görs endast av personal som haft nära kontakt med vårdtagare vid omvårdnad, undersökning eller behandling. Blanketten delas ut oförberett vid ex. fikarast, APT eller annat möte. Välj en vårdtagare och arbetssituation du varit med om i dag. Ex den första vårdtagaren du var hos i dag. Fyll i blanketten och lämna den till Ditt hygienombud direkt, som gör en sammanställning.
Personalkategori

Resultat

Handsprit före vårdtagarnära arbete
Handsprit efter vårdtagarnära arbete
Använt handskar korrekt (se nedan) vid vårdtagarnära arbete
Använt engångsplastförkläde korrekt (se nedan)vid vårdtagarnära arbete
Kortärmad arbetsdräkt
Utan ring, armband och klocka
Utan olika stödskenor, plåster
Korta naglar, fria från nagellack samt konstgjort material
Kort eller uppsatt hår

Så här använder du blanketten

Börja med att fylla i datum och vilken yrkeskategori du tillhör. Ange därefter typ av vårdtagarnära arbetsmoment. Du skattar sedan hur du gjorde vid det arbetsmomentet genom att kryssa i ”ja” eller ”nej”. Undantaget är användning av handskar och plastförkläde där ”Ej aktuellt” finns som ett tredje alternativ att kryssa i om arbetsmomentet inte krävde denna utrustning.
 
Basala hygienrutiner, med korrekt

 • spritning av händerna menas, att händerna spritas direkt före och direkt efter vårdtagarnära arbete samt före och efter användning av handskar.
 • användning av handskar menas att handskar används vid risk för kontakt/kontakt med kroppsvätskor eller vid risk för grov nedsmutsning av händerna. Handskar byts mellan vårdtagare och mellan olika arbetsmoment hos samma vårdtagare
 • användning av engångsplastförkläde menas att skydda arbetsdräkten om den riskerar att stänkas ner eller förorenas med kroppsvätskor eller annat biologiskt material, till exempel kontakt med avklädd patient.
   
  Klädregler, att ha korrekt/a
 • klädsel menas, att arbetsdräktens ärm inte är längre än till armbågen.
 • händer menas att händer och underarmar ska vara utan ringar, klocka, armband och olika stödskenor för att kunna göra en riktig handhygien. 
 • naglar menas att naglarna är korta och fria från nagellack eller konstgjort material.
 • längd på håret menas att hår som är längre än axellångt, och riskerar att hänga ner ska vara uppsatt på ett sådant sätt att det inte hänger ner i arbetsfältet.
   

Visirublampan kan användas som ett hjälpmedel för kontroll av handhygien. Genom att belysa händerna, som applicerats med testmedlet Ecocontrast, kan man på ett tydligt sätt se kvaliteten på sin handdesinfektion.

Vi har möjlighet att låna ut en sådan till er enhet beroende på när ni behöver den.  Hör av dig för bokning och frågor.Det finns även en Visirublampa på varje sjukhus som kan bokas via Metodikum av anställda inom Region Jönköpings län. Boka Visirulampa

Så här används Visirub®