Navigera till sidans huvudinnehåll

Kofferdam vid endodontisk behandling

Kofferdam är ett grundläggande hjälpmedel för att ortograd endodonti ska kunna utföras med så god prognos som möjligt. Användning av kofferdam anses nödvändig för att undvika läckage av saliv och blod in i operationsfältet för att behålla en aseptisk arbetsmiljö. Den förhindrar också nedsväljning eller aspiration av spolvätska och tappade föremål. Kofferdam förenklar behandlingen då operationsfältet friläggs vilket ger en förbättrad insyn då kind och tunga inte kommer att skymma tanden.

Efter applicering av kofferdamsduk och klammer till tanden förs duken ner approximalt med tandtråd för att få en så tät anslutning som möjligt. Vid risk för läckage tätas gränsen mellan klammer och tand innan tvätt med till exempel OraSeal eller ett ljushärdande tätningsmaterial.  Förutom att förhindra läckage av saliv och blod undviker man skada på slemhinnan vid tvätt av kofferdamen. Om kronan har förlorat mycket tandsubstans eller har en avvikande form som gör klammerns retention svår att uppnå kan glasjonomer eller komposit användas för att justera tanden. Alternativt kan en gingivektomi utföras för att frilägga mer tandsubstans att fästa klammern i.

Kofferdamsduken kan anses som färskvara då den har en hållbarhetstid på cirka två till tre år. Duken kan med fördel förvaras i kylskåp för att förlänga livslängden. Latexfria kofferdamsdukar finns tillgängliga för användning hos patienter med latexallergi.

Om dokumentet

Denna information är en del av vårdprogram endodonti.

Sidinformation

Innehållsansvarig

Carl Anjou

Gäller från

2021-05-25

Version

1.0

Handlingstyp

Beskrivning

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Carl Anjou

Dokument-ID

127040

Källa

Evolution