Navigera till sidans huvudinnehåll

Specialisttandvård

Följande ortodontihandbok är i första hand avsedd för de tandläkare som undersöker och skriver ortodontijournal på patienter som behöver ortodontivård.
Under mappen Konsultationer hittar du all information om digital konsultation.

Pedodontihandboken innehåller vårdprogram och manualer med mera som är avsedda att vara till stöd för tandvårdspersonal i arbetet med barn- och ungdomstandvård. Dokumenten är utarbetade vid Avdelningen för pedodonti, Odontologiska Institutionen i Jönköping.