Navigera till sidans huvudinnehåll

Diagnoser – endodonti

Beskrivning av olika diagnoser som kan ligga till grund för endodontisk behandling.

Pulpa

Vital pulpa/klinisk frisk pulpa

Tanden är intakt eller har täta fyllningar. Patienten är symptomfri. Diagnosen kan till exempel ställas då pulpan sårgörs via intakt dentin i samband med trauma eller preparation av tanden.

Symtomatisk pulpit

Tillståndet karakteriseras av besvär av varierande intensitet orsakade av en tand med vital pulpa. Diagnosen omfattar således tänder som ger förhållandevis måttliga besvär i form av isningar, till tänder som orsakar kraftig värk.

Asymtomatisk pulpit

Patienten har inga besvär men det finns kliniska tecken till pulpaskada, till exempel djup karies.

Pulpanekros

Tillståndet definieras av att pulpan saknar genomblödning. Pulpan är ”död”.

Instrumenterad eller rotfylld kanal

Vid diagnostillfället är rotkanalen är helt eller delvis instrumenterad/rotfylld.
  

Periapikal

Käkbensdiagnoser bör alltid kombineras med adekvat pulpadiagnos.

Friska periapikala förhållanden

Tanden har ingen periapikal destruktion. Diagnosen används i huvudsak på rotfyllda tänder och tänder som bedöms ha en nekrotisk pulpa men utan tecken till apikal parodontit.

Symtomatisk apikal parodontit

Tillståndet innebär att kliniska och/eller röntgenologiska tecken på apikal parodontit föreligger och patienten uppvisar symtom i form av exempelvis smärta, ömhet, svullnad eller feber. Pulpan är nekrotisk eller tanden är rotfylld.

Asymtomatisk apikal parodontit

Tillståndet innebär att det finns kliniska och/eller röntgenologiska tecken på att apikal parodontit föreligger men patienten är besvärsfri. Pulpan är nonsensibel (nekrotisk) eller tanden är rotfylld.

Om dokumentet

Denna information är en del av vårdprogram endodonti.