Navigera till sidans huvudinnehåll

Akut endodontisk behandling – symptomatisk apikal parodontit, rotfylld tand

Vid detta tillstånd innebär endodontisk akutbehandling en fullständig instrumentering av rotkanalsystemet om dränage inte kan ordnas på annat sätt. Under sådana omständigheter kan det vara indicerat att ordinera antibiotika om tid för instrumentering inte finns.

Antibiotika och/eller värktabletter

Vid tidsbrist kan ett recept med antibiotika och/eller värktabletter förskrivas i en väntan på nästa besök som ska bokas inom sju dagar. För dosering se FASS för vårdpersonal på fass.se.

Bedövning

Lokalanestesi kan vara aktuell vid all endodontisk behandling. Det finns inte skäl att systematiskt undvika lokalanestesi vid moment som inte förväntas vara smärtsamma, såvida inte patienten själv avböjer erbjudande om lokalanestesi. Mer information om lokalanestesi finner du på Lokalanestesi vid endodontisk behandling.

Avlägsna koronal restauration/kavumpreparation

Kofferdam

  • Tvätt med 30 % väteperoxid
  • Tvätt med 5-10 % jodsprit eller klorhexidinsprit

Du kan läsa mer om kofferdam och desinfektion av kofferdam på Kofferdam vid endodontisk behandling och Desinfektion av kofferdam vid endodontisk behandling.

Avlägsna guttaperka

Guttaperkan avlägsnas med Gates-rymmare och filar. Vid behov mjukas guttaperkan upp med Guttasolv.

Rensdjupsbestämning

Foramenlokalisator och indikatorröntgen. Vill du veta mer, se sidan Rensdjupsbestämning.

Instrumentering

Instrumentering utförs med handfilar och maskinella filar under riklig, regelbunden spolning med natriumhypoklorit.

Spolning

  • 0,5 % Dakinslösning
  • 1 % natriumhypoklorit

Det rekommenderas att 0,5 % buffrad natriumhypoklorit (Dakinslösning) eller 1 % natriumhypokloritlösning (stammlösning) används vid endodontisk behandling. Denna rekommendation görs då dessa lösningar har visat sig ha en adekvat antimikrobiell effekt och är mindre vävnadstoxiska vid ett eventuellt läckage.

Eventuell kontrollröntgen för att se om all guttaperka avlägsnats

Korttidsinlägg

  • EDTA 2 x 20 sekunder
  • 5 % jodjodkalium i 10 minuter alternativt 0,2 % klorhexidingluconat i 10 minuter.

Ultraljudsonikering

60 sekunder med Dakinslösning eller natriumhypoklorit. Mer information finns på Ultraljudsonikering (se Relaterat innehåll).

Rotkanalsinlägg

Kalciumhydroxid som förs in i kanalen med lentulunål. På Inlägg vid endodontisk behandling (se Relaterat innehåll) hittar du information om olika inlägg som används vid endodontisk behandling.

Täckförband med IRM eller zinkoxid eugenol

Information om olika täckförband finner du på Täckförband med IRM eller zinkoxid eugenol (se Relaterat innehåll).

Åter för instrumentering

Abscess

Vid en abscess ska denna dräneras genom incision.

Om dokumentet

Denna information är en del av vårdprogram endodonti.

Sidinformation

Innehållsansvarig

Carl Anjou

Gäller från

2021-05-25

Version

1.0

Handlingstyp

Vårdriktlinje

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Carl Anjou

Dokument-ID

127001

Källa

Evolution