Navigera till sidans huvudinnehåll

Manual byta PIN-kod/låsa upp SITHS-kort

Ändra PIN-koderna till ditt SITHS-kort


Så här ändrar du dina PIN-koder

Till ditt SITHS-kort hör två PIN-koder (säkerhetskoder):

 • Identifieringskoden - används för legitimering vid inloggning i IT-system.
 • Signeringskoden - används för att göra elektroniska underskrifter.

PIN-koderna består av sex siffror.

Så här ändrar du dina PIN-koder:

 • Sätt in ditt SITHS-kort i kortläsaren.
 • Högerklicka på programikonen för Net-ID, längt ner på skärmen i aktivitetsfältet.

 

https://intranat.rjl.se/api/evolution/15a98700-7c17-4dee-84d3-349e447960f4/Styrdokument.001.png

 

Ser du inte ikonen i aktivitetsfältet, klicka på pilen så hittar du ikonen för Net iD.

 

https://intranat.rjl.se/api/evolution/15a98700-7c17-4dee-84d3-349e447960f4/Styrdokument.003.png

 

 • Välj "Byta säkerhetskod (PIN)" och sedan vilken av de två PIN-koderna du vill ändra, t.ex. koden för inloggning.

 

 • Skriv först in din gamla PIN-kod (säkerhetskod) och sedan den nya koden två gånger.

Så låser du upp dina PIN-koder med hjälp av PUK-koden

PUK-koden (upplåsningskoden) används för att låsa upp ditt SITHS-kort om du glömt dina PIN-koder. Om PUK-koden saknas beställer du ny PUK-kod via weblord som skickas med rekommenderat brev till din folkbokföringsadress. PUK-koden består av åtta siffror. Efter att du fått din nya PUK-kod får du skapa ny inloggnings- och underskriftskod själv. Rekommendationen är att du inte använder ditt personnummer som PIN-kod.

Observera:

 • Slår man fel PIN-kod 3 gånger låses PIN-koden och kortet kan inte användas.
 • En låst PIN-kod kan då låsas upp med PUK-koden. Slår man fel PUK-kod fler än 10 gånger låses kortet permanent.

Så här låser du upp dina PIN-koder:

 • Stoppa in ditt SITHS-kort i kortläsaren.
 • Högerklicka på programikonen för Net-ID, längst ner på skärmen i aktivitetsfältet.
 • Välj Låsa upp kort (PUK) och välj sedan vilken av de två PIN-koderna du vill låsa upp (t.ex. inloggning).

 • Skriv in din PUK-kod (upplåsningskod) i fältet Ange upplåsningskod och ange själv en ny 6-siffrig PIN-kod i fälten Ny säkerhetskod och Bekräfta ny säkerhetskod.

Gör sedan samma sak för valet underskrift, om även denna kod är låst. Skriv in din PUK-kod (upplåsningskod) i fältet Ange upplåsningskod. Ange sedan själv en ny 6-siffrig PIN-kod i fälten Ny säkerhetskod och Bekräfta ny säkerhetskod.

OBS! Rekommenderas att inte använda samma PIN-kod som vid valet för inloggning.

 

Sidinformation

Innehållsansvarig

Ritva Svensson

Gäller från

2022-08-23

Version

4.0

Handlingstyp

Manual

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Therése Eklöv

Dokument-ID

176069

Källa

Evolution