Meny Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Riktlinjer för uppföljning efter regenerativ parodontalkirurgi eller parodontalkirurgi med benersättningsmedel


Omedelbart postoperativt OBS! Sköljning med Flux Klorhexidin 6 veckor

 1. Postoperativt analgeticum enligt rutin.
 2. Information om ingreppet och förväntat läkningsförlopp (svullnad, smärta, rodnad) samt upplysningar om hänvändelse och åtgärd vid eventuell komplikation (infektion, efterblödning, lossade suturer med mera). Information om vikten av noggrann postoperativ uppföljning.
 3. Utsättning av mekanisk rengöring i operationsområdet samt insättning av Flux Klorhexidin. Undvik hård tuggning av kost och dylikt.

Kommentar: Zendium Sensitive/Acta tandkräm rekommenderas vid tandborstning i ej opererade områden (eller annan tandkräm utan natriumlaurylsulfat).

Återbesök 1–2 veckor

 1. Inspektion i operationsområdet. Kontakta operatören vid avvikelser.
 2. Tvättning med Flux Klorhexidin.
 3. Suturer avlägsnas om inget annat angivits i operationsberättelsen. OBS! Slit ej i suturerna. För att minska risken att föra in bakterier i såret klipps suturen så nära ena ingångshålet som möjligt.
 4. Tvättning med Flux Klorhexidin. Patienten instruerats att fortsätta med Flux Klorhexidin till nästa besök och ej rengöra i operationsområdet.

Återbesök 4 veckor

 1. Inspektion av operationsområdet.
 2. Polering eventuella klorhexidinmissfärgningar. RDA 120 eller grovkornigare.
 3. Patienten instrueras att fortsätta med Flux Klorhexidin till nästa besök och ej rengöra approximalt i operationsområdet (eventuellt kan extramjuka interdentalborstar sättas in, individuell bedömning, viktigt att det är mindre storlek och att ej använda ”gingivalt tryck” doppas i Flux Klorhexidin).
 4. Munhygieninstruktion med TePe Gentle Care tandborste i operationsområdet.

Återbesök 6 veckor

 1. Inspektion av operationsområdet.
 2. Utsättning av Flux Klorhexidin, munhygieninstruktion extra mjuk tandborste och extra mjuka interdentalborstar. Försiktighet bör beaktas med eltandborste, användning tidigast 7–8 veckor.
  Kommentar: eventuellt kan Corsodylgel sättas in vid approximalrengöring.
 3. Polering eventuella klorhexidinmissfärgningar. RDA 120 eller grovkornigare.
 4. Fluorbehandling av exponerade rotytor (Duraphatlack®).

Återbesök 8 veckor

 1. Inspektion och munhygienkontroll.
 2. Infärgning och eventuell reinstruktion, övergå till mjuk interdentalborste, vanlig tandborste eller eltandborste.
 3. Professionell tandrengöring.
 4. Eventuellt ytterligare fluorbehandling av exponerade rotytor.

Kommentar: om patienten uppvisar pålitlig, god plackkontroll kan kontrollerna ”glesas ut” efter återbesök 8 veckor, förslagsvis med en månads intervall fram till utvärderingen.

Återbesök 10 veckor, 12 veckor, 4 månader, 5 månader

 1. Inspektion och munhygienkontroll.
 2. Infärgning och reinstruktion.
 3. Eventuell professionell tandrengöring.

Utvärdering 6 månader postoperativt

(Tandläkare skriver i operationsberättelse när utvärdering ska utföras.)

 1. Fullständiga parodontala registreringar.
 2. Information till patienten om behandlingsresultatet.
 3. Ställningstagande till fortsatt behandling och uppföljning enligt terapiplan.

Sidinformation

Innehållansvarig

Eva Johansson

Gäller från

2020-02-01

Version

3.0

Handlingstyp

Vårdriktlinje

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Ola Norderyd

Dokument-ID

109787

Källa

Evolution