Navigera till sidans huvudinnehåll

Akutvagn Innehåll

https://www.rjl.se/contentassets/00cee1f19d1c4752886936810e44594a/logotyp_region_jonkopings_lan_rjl.png?preset=

Bakgrund

Behov föreligger av gemensam rutin avseende innehåll i avdelningars och mottagningars A-E vagnar. En gemensam rutin för samtliga enheter minskar risken för oklarhet vid handhavandet av akututrustningen. Verksamhetschef på respektive klinik kan lägga till särskilda läkemedel eller utrustning som tycks behövas.

 

Syfte

Att säkerställa tillgång till all nödvändig utrustning/akutläkemedel som kan behövas i samband med ett hjärtstopp eller pre-arrest situationer. Att införa en rutin för regelbundna kontroller av innehållet.

 

Arbetsbeskrivning

Innehållet i A-E vagnen skall kontrolleras en gång i veckan av sjuksköterska och undersköterska förslagsvis nattpasset. Efter användning skall vagnen återställas och fyllas på omgående.
Alla utförda kontroller signeras och dateras på separat papper.

 

Ansvar

Medicinskt ansvarig sektionschef och vårdenhetschef är ansvariga för att rutinen är känd och följs av personalen.

 

Låda - Läkemedel

Preparat

Beredningsform

Styrka

Mängd

Adrenalin, förfylld spruta*

Injektion

0,1 mg/ml

5 x 10 ml

Adrenalin

Injektion

1 mg/ml

2 x 1 ml

Atropin

Injektion

0,5 mg/ml

3 x 1 ml

Amiodaron (Cordarone)

Injektion

50 mg/ml

3 x 3 ml

Diazepam (Stesolid)

Injektion

5 mg/ml

2 x 2 ml

Betametason (Betapred)

Injektion

4 mg/ml

2 x 1 ml

Glukos (30%)

Injektion

300 mg/ml

5 x 10 ml

Glukos (5%)

Infusion

50 mg/ml

1 x 100 ml

Natriumklorid

Injektion

9 mg/ml

3 x 10 ml

Ipratropium (Atrovent )

Inhalation

0,25 mg/ml

2 x 2 ml

Ipratropium/Salbutamol (Combivent, Salipra))

Inhalation

0,5/2,5 mg

2 x 2,5 ml

Diazepam (Stesolid)

Rektal lösning

5 mg

   1 x 5 mg

 

* Inj Adrenalin 0,1mg/ml i förfylld spruta. 5x10 ml ska finnas i A-E vagnen samt minst 5x10 ml ska finnas i vårdenhetens läkemedelsförråd.

 

 

 

Låda A

Låda B

 

 

 

 

 

 

Låda C

 

 

 

Låda D

 

Låda E

 

Låda Infusioner

Defibrillator Reanibex 300

 

 

Sidinformation

Innehållsansvarig

Joakim Pellnor

Version

0.2

Handlingstyp

Instruktion

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Dokument-ID

284921

Källa

Evolution