Navigera till sidans huvudinnehåll

Inloggning med tjänste-ID i Cosmic

STYRANDE DOKUMENT RJL 20190520

Giltigt SITHS-kort och fungerande sex-siffrig PIN-kod för identifiering

Det är viktigt att du som medarbetare säkerställer att du har ett giltigt SITHS-kort och att din personliga PIN-kod för identifiering till kortet fungerar. Du hittar information om hur du ska göra om det inte fungerar på intranätet, se relaterad länk till höger

Passerkort för dig som har en larmfunktion

Medarbetare som tjänstgör vid larm, har möjlighet att få ett separat passerkort för att snabbt kunna passera dörrar. Klinikledningen gör därför en sammanställning av vilka funktioner eller yrkeskategorier som berörs. Därefter skickas en beställning till ID-foto via Weblord. Kostnaden debiteras beställande enhet.

Svar på vanliga frågor

På intranätet finns svar på vanliga frågor om säker inloggning i Cosmic. Om du inte hittar svaret på din fråga, kontaktar du i första hand din IT-kontaktperson. Finns IT-kontaktperson inte på plats kontaktar du kundservice IT på telefon (anknytning) 141 41.

Lämna aldrig kortet obevakat

Ditt tjänste-ID (SITHS) är en värdehandling som tillsammans med den sexsiffriga PIN-koden för identifiering verifierar att du har behörighet att ta del av den känsliga information som finns i Cosmic. Du har själv ansvar för att ingen annan kommer åt ditt tjänste-ID och dina koder, eller använder Cosmic under din inloggning.

Som innehavare av ett tjänste-ID ansvarar du för att: 

  • Aldrig lämna kortet obevakat.
  • Aldrig lämna kvar kortet i kortläsaren.
  • Hålla dina PIN- och PUK-koder hemliga.
  • Aldrig förvara PIN- och PUK-koder på samma plats som ditt SITHS-kort.

Därför ska vi logga in med tjänste-ID

Enlig lag är Region Jönköpings län skyldig att ha stark autentisering (säker inloggning) i journalsystemet Cosmic. Det beror på att det måste vara möjligt att se vem som har varit inne i en patients journal, vid vilken tidpunkt samt vilken vårdrelation personen har till patienten. Det är också väldigt värdefullt att veta vem, vad, varför och när i händelseförloppet, vid till exempel anmälningar enligt Lex Maria. Patienten har också rätt att begära ut dessa uppgifter.

Därför infördes inloggning med SITHS-kort i Cosmic 2019.

Ny reservrutin vid glömt eller borttappat SITHS-kort har införts 2022-10-18

Om medarbetaren har glömt eller tappat bort sitt SITHS-kort är det ett reservkort som ska utfärdas.

Om det vid tillfället inte finns någon ID-administratör LRA (Reservkortshandläggare) att tillgå är reservrutinen mobilt Bank-ID.

Så här loggar du in med SITHS-kort

Inloggningsruta till Cosmic med identifieringstjänst (IDP).

Sätt in SITHS-kortet i kortläsaren. Klicka på knappen ”Logga in med SITHS-kort”.

OBS! Vänta några sekunder så att certifikatet hinner läsas in.

Klicka därefter på ”Nästa” för att logga in.

Skriv in din personliga identifieringskod för ditt SITHS-kort i rutan och klicka på ”OK” för att fortsätta inloggningen i Cosmic.

Att tänka på

  • Om användaren klickar på ”Logga in med SITHS-kort” utan att SITHS-kortet är på plats i kortläsaren, så låser sig systemet och Cosmic måste startas om.
  • Samma sak händer om certifikatet på SITHS-kortet inte hinner läsas in innan användaren klickar på ”Nästa” (se beskrivning ovan).
  • Om Cosmic är låst av en användare och en annan användare försöker logga in, kommer en fråga om den första användaren ska loggas ut. Om så sker kommer den nya användaren att få göra om inloggningsprocessen igen. Dock behöver inte den personliga identifieringskoden anges igen.

Inloggning med BankID (reservrutin):

Klicka på knappen ”Logga in på annat sätt” för att logga in via personligt BankID (om du har glömt ditt SITHS-kort).

Klicka på ”Logga in med BankID”

Starta BankID-appen i din privata smartphone och scanna QR-koden. Legitimera dig i BankID-appen och logga därefter in i Cosmic.

Sidinformation

Innehållsansvarig

Susann Meyner

Gäller från

2023-06-01

Version

8.0

Handlingstyp

Rekommendation

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänt av

Susann Meyner

Dokument-ID

212958

Källa

Evolution