Navigera till sidans huvudinnehåll

Inloggning med tjänste-ID i Cosmic

STYRANDE DOKUMENT RJL 20190520

Giltigt SITHS-kort och fungerande sex-siffrig PIN-kod för identifiering

Det är viktigt att du som medarbetare säkerställer att du har ett giltigt SITHS-kort och att din personliga PIN-kod för identifiering till kortet fungerar. Du hittar information om hur du ska göra om det inte fungerar på intranätet, se relaterad länk till höger

Passerkort för dig som har en larmfunktion

Medarbetare som tjänstgör vid larm, har möjlighet att få ett separat passerkort för att snabbt kunna passera dörrar. Klinikledningen gör därför en sammanställning av vilka funktioner eller yrkeskategorier som berörs. Därefter skickas en beställning till ID-foto via Weblord. Kostnaden debiteras beställande enhet.

Svar på frågor

Om du har frågor angående inloggning i Cosmic med tjänste-ID, kontaktar du i första hand din IT-kontaktperson. Finns IT-kontaktperson inte på plats kontaktar du kundservice IT på telefon (anknytning) 141 41.

Lämna aldrig kortet obevakat

Ditt tjänste-ID (SITHS) är en värdehandling som tillsammans med den sexsiffriga PIN-koden för identifiering verifierar att du har behörighet att ta del av den känsliga informationen som finns i Cosmic. Du har själv ansvar för att ingen annan kommer åt ditt tjänste-ID och dina koder, eller använder Cosmic under din inloggning.

Som innehavare av ett tjänste-ID ansvarar du för att: 

  • Aldrig lämna kortet obevakat.
  • Aldrig lämna kvar kortet i kortläsaren.
  • Hålla dina PIN- och PUK-koder hemliga.
  • Aldrig förvara PIN- och PUK-koder på samma plats som ditt SITHS-kort.

Därför ska vi logga in med tjänste-ID

Enlig lag är Region Jönköpings län skyldig att ha stark autentisering (säker inloggning) i journalsystemet Cosmic. Det beror på att det måste vara möjligt att se vem som har varit inne i en patients journal, vid vilken tidpunkt samt vilken vårdrelation personen har till patienten. Det är också väldigt värdefullt att veta vem, vad, varför och när i händelseförloppet, vid till exempel anmälningar enligt Lex Maria. Patienten har också rätt att begära ut dessa uppgifter.

Därför infördes inloggning med SITHS-kort i Cosmic 2019.

Nytt tjänste- ID med SITHS eID

Nya tjänste-ID med SITHS eID levereras med certifikat för identifiering. Om du är i behov av att även ha underskriftsfunktion, behöver du själv ladda ned detta certifikat på SITHS Mina sidor. Mer information om detta hittar du här: Intranät / Service och stöd i arbetet / Lokaler, flytt och ID / SITHS-kort / Hämta underskriftscertifikat via Mina sidor

Övergång i Region Jönköpings län från identifieringstjänst NetID till SITHS eID vid inloggning i Cosmic

Förändringen innebär att användaren kommer att mötas av en lite annorlunda grafisk utformning vid inloggningsprocessen. För övrigt är funktionerna de samma i förloppet.

Användare som loggar in i via Citrix i Cosmic, kommer även där att använda SITHS eID. Inloggning i Nova Ward sker som tidigare via identifieringstjänsten NetID Access.

Första gången du loggar in med SITHS eID

Första gången du loggar in med SITHS eID kan du eventuellt behöva ange legitimeringskoden två gånger, eftersom kortet måste registreras första gången.

Så här loggar du in med SITHS-kort och eID

Inloggningsruta till Cosmic med identifieringstjänst (IDP).

Sätt in ditt SITHS-kort i kortläsaren. Klicka på knappen ”SITHS eID på denna enhet”

 Skriv in din personliga identifieringskod för ditt SITHS-kort i rutan och klicka på ”Legitimera” för att fortsätta inloggningen i Cosmic.

Bildtext: Observera att namnet på användaren är fiktivt

Välj vilket tjänste-id som är aktuellt för inloggningstillfället. De flesta medarbetare har endast ett tjänste-id i sitt urval, men det finns de som har flera och det är då viktigt att välja tjänste-id för Region Jönköpings län.

Möjlighet att använda mobilt SITHS eID vid inloggning i Cosmic

Det går för den som så önskar, att ladda ner ett mobilt SITHS eID på mobiltelefonen. En applikation för detta måste först laddas ner till telefonen. Därefter aktiveras mobilt SITHS eID. Du kan läsa mer om denna process här: Intranät / Service och stöd i arbetet / Lokaler, flytt och ID / SITHS-kort /Mobilt SITHS eID-

Så småningom kommer denna möjlighet också att finnas vid inloggning i Nova Ward. När detta blir möjligt kommer mer information.

Logga in med mobilt SITHS eID i Cosmic

Ta upp applikationen ” SITHS eID” i din mobiltelefon

Klicka på knappen ”SITHS eID på annan enhet”

Bildtex: Inloggningsruta till Cosmic med identifieringstjänst (IDP).

Tryck på Skanna QR-kod i SITHS eID på din mobiltelefon och läs av QR-koden på skärmen.

cid:733e2d3c-cddd-4cda-94ac-21874aa4f324@rjl.se

Ange din personliga identifieringskod för SITHS-kort i rutan.

Bildtext: Observera att namnet i bilden är fiktivt

Reservrutin vid glömt eller borttappat SITHS-kort

Om medarbetaren har glömt eller tappat bort sitt SITHS-kort är det ett reservkort som ska utfärdas.

Om det vid tillfället inte finns någon ID-administratör LRA (Reservkortshandläggare) att tillgå är reservrutinen mobilt Bank-ID.

Reservrutin om SITHS e-ID slutar att fungera

Om SITHS e-ID av någon anledning tillfälligt slutar att fungera, exempelvis vid Ineras uppgraderingstillfällen av identifieringstjänsten SITHS eID, kommer möjligheten att logga in med SITHS-kort och NetID att finnas kvar som en reservrutin. På sikt kommer detta inloggningsalternativ att fasas ut.

Så här loggar du in med SITHS-kort och NetID (reservrutin)

Inloggningsruta till Cosmic med identifieringstjänst (IDP).

Sätt in SITHS-kortet i kortläsaren. Klicka på knappen ”Logga in på annat sätt”

OBS! Vänta några sekunder så att certifikatet hinner läsas in.

Klicka därefter på ”Nästa” för att logga in.

Skriv in din personliga identifieringskod för ditt SITHS-kort i rutan och klicka på ”OK” för att fortsätta inloggningen i Cosmic.

Att tänka på

  • Om användaren klickar på ”Logga in med SITHS-kort” utan att SITHS-kortet är på plats i kortläsaren, så låser sig systemet och Cosmic måste startas om.
  • Samma sak händer om certifikatet på SITHS-kortet inte hinner läsas in innan användaren klickar på ”Nästa” (se beskrivning ovan).
  • Om Cosmic är låst av en användare och en annan användare försöker logga in, kommer en fråga om den första användaren ska loggas ut. Om så sker kommer den nya användaren att få göra om inloggningsprocessen igen. Dock behöver inte den personliga identifieringskoden anges igen.

Inloggning med BankID (reservrutin):

Klicka på knappen ”Logga in på annat sätt” för att logga in via personligt BankID (om du har glömt ditt SITHS-kort).

Klicka på ”Logga in med BankID”

Starta BankID-appen i din privata smartphone och scanna QR-koden. Legitimera dig i BankID-appen och logga därefter in i Cosmic.

Felmeddelande vid inloggningsprocessen

Om inloggningsprocessen inte sker på ett sådant sätt att autentisering kan ske, kommer olika felmeddelande att komma upp.

Autentiseringen misslyckades

Genom att trycka på ”Försök igen” kommer inloggningsprocessen att starta om. Det tar ca en minut innan  detta händer. Om användaren trycker på ”Stäng fönster” kommer Cosmic att stängas ned.

Inloggningen misslyckades

Om inloggningen i Cosmic av någon anledning misslyckats kommer dialogrutan ”Inloggningen misslyckades” fram. För att komma till starten för inloggningsprocessen, tryck på ”Försök igen”. Om användaren trycker på ”Avbryt” kommer Cosmic att stängas ned.

Inloggning med mobilt bank-ID avbryts

Om användaren av misstag väljer ”Logga in med mobilt bank-ID”, går det att backa i processen genom att klicka på genom att klicka på ”Försök igen”

Användaren kommer då tillbaka till start i inloggningsprocessen

 

En annan användare är inloggad i Cosmic och har låst journalsystemet

En fråga kommer upp ”Vill du logga ut användaren?” Om användaren 2 i detta läge väljer att svara ”JA” på denna fråga, loggas föregående användare ut. För att kunna logga in kommer användare 2 att ombes ange sin identifieringskod ytterligare en gång.

 

Sidinformation

Innehållsansvarig

Susann Meyner

Gäller från

2024-02-15

Version

18.0

Handlingstyp

Rekommendation

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänt av

Susann Meyner

Dokument-ID

212958

Källa

Evolution