Navigera till sidans huvudinnehåll

Röntgenundersökning i samband med ortodonti

Vid 8–10 års ålder bör anlag till samtliga tänder utom visdomständerna synas på röntgen. Det är viktigt att veta att det är ett tandanlag man ser och inte ett odontom eller dylikt.

 

Går det ej att identifiera tandanlagen på bitewingbilden i denna ålder bör röntgenundersökningen utökas med apikalbild i aktuellt område eller ortopantomogram.

 

Röntgen

Bitewing

 

 

Röntgenbild

Apikalröntgen

Retinerade hörntänder

Klinisk undersökning

Palpation av alveolarutskottet är den mest värdefulla kliniska metoden för att diagnosticera hörntandens läge. Hörntandsregionen palperas på barnen från 8 års ålder till det att hörntänderna kan palperas eller beslut om utökad utredning sker.

 

Om hörntänderna är palpabla eller om barnet är sent i sin

kropps- och/eller bettutveckling kan man avvakta till nästa årliga undersökning och då göra en ny bedömning av 3:ornas läge.

 

Vid misstanke om störd eruption ska hörntanden lägesbestämmas.


 

Indikationer för röntgenundersökning

  • Ej palpabel hörntand vid 9–11 års ålder
  • Asymmetri höger/vänster sida
  • Buckaltippad överkäkslateral
  • Framtandstrauma
  • Annan tand- eller eruptionsstörning
  • Familjeanamnes med tand- eller eruptionsstörning

 

För att lägesbestämma hörntandens position krävs 2–3 intraorala röntgenbilder. Det är viktigt att relationen mellan hörntanden och laterala incisivens rot syns på bilden. Ortodontist bör konsulteras vid svårighet att lägesbestämma hörntanden. Vid eruptionsavvikelse kan utredning av ektopiska hörntänders position och lutning ske på röntgenavdelningen, Odontologiska Institutionen i Jönköping.

Vid normalt läge

Om platsbrist och/eller annan malocklusion föreligger ska ortodontist konsulteras för fortsatt utredning och behandlingsplanering. Om plats finns ska tandens eruption kontrolleras tills den är på plats i tandbågen.

Komplikationer

En vanlig komplikation vid retinerade hörntänder är rotresorption av lateraler och/eller centraler. Skador på lateraler är vanligast. Resorptionen fortskrider oftast symptomfritt och tänderna svarar vanligen med positiv reaktion vid sensibilitetstest (eltest).

 

En tidig diagnostik av ektopiskt erupterande hörntänder är mycket viktig och om minsta tveksamhet föreligger ska lägesbestämning ske. CBCT (Cone Beam Computed Tomography) är den mest tillförlitliga metoden för att avgöra om resorption föreligger eller inte. Remisser för denna undersökning skickas till avdelningen för odontologisk radiologi, Odontologiska Institutionen, Rosenlunds Vårdcentrum.

Sidinformation

Innehållsansvarig

Anders Magnusson

Gäller från

2019-01-29

Version

1.0

Handlingstyp

Vårdriktlinje

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Anders Magnusson

Dokument-ID

109901

Källa

Evolution