Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Vårdhygieniska råd vid spirometri under covid-19 pandemi

  • Spirometri genomförs enbart på patienter utan symtom som t.ex. halsont, feber, huvudvärk, hosta, snuva den senaste veckan.
  • Rummet där undersökningen ska genomföras bör vara så stort att avstånd (2 meter) kan hållas mellan patient och vårdpersonal. Rummet ska ha ventilation motsvarande behandlingsrum och undersökningsrum.
  • Plexiglasskiva mellan patient och vårdpersonal kan användas.
  • Om plexiglasskiva inte finns eller om vårdpersonal måste passera den ska munskydd klass IIR och heltäckande visir användas.
  • Om rummet är litet och har dålig ventilation bör andningsskydd FFP2 användas tillsammans med visir. Andningsskyddet behöver tillpassas så att det sluter tätt.
  • Tillämpa noggranna basala hygienrutiner. Torka av utrustning och tagytor med ytdesinfektionsmedel med tensider mellan varje patient.
  • Om det finns bakterie-/ virusfilter till spirometriutrustningen ska den användas enligt tillverkarens rekommendation. Filtret minskar mängden bakterier och virus som kommer ut i rummet, men är inget absolut skydd för att förhindra smittspridning.

 

Sidinformation

Innehållsansvarig

Sofia Wetterbrandt

Gäller från

2020-12-14

Version

3.0

Handlingstyp

Riktlinje

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Amelie Magnander

Dokument-ID

167837

Källa

Evolution