Navigera till sidans huvudinnehåll

Vårdhygieniska råd vid spirometri

STYRANDE DOKUMENT RJL 20170823

 

  • Spirometri genomförs på patienter utan symtom som t.ex. halsont, feber, huvudvärk, hosta, snuva den senaste veckan.
  • Rummet där undersökningen ska genomföras bör vara rymligt och ska ha ventilation motsvarande behandlingsrum och undersökningsrum.
  • Plexiglasskiva mellan patient och vårdpersonal kan användas.
  • Tillämpa noggranna basala hygienrutiner. Torka av utrustning och tagytor med ytdesinfektionsmedel med tensider mellan varje patient.
  • Om det finns bakterie-/ virusfilter till spirometriutrustningen ska det användas enligt tillverkarens rekommendation.
  • När spirometri genomförs vid akuta luftvägssymtom där misstanke om luftburen smitta (Tuberkulos, Covid-19) inte kan uteslutas används andningsskydd och visir.

Sidinformation

Innehållsansvarig

Sofia Wetterbrandt

Gäller från

2023-02-16

Version

5.0

Handlingstyp

Riktlinje

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänt av

Amelie Magnander

Dokument-ID

167837

Källa

Evolution