Navigera till sidans huvudinnehåll

Datoriserade hjälpmedel - regler för förskrivning

STYRANDE DOKUMENT RJL 20170823

 

Målgrupp

Personer med synnedsättning som är gravt synskadade, d.v.s. är i behov av punkt - och/eller talstöd och som är synsvaga om befintlig förstoring i Windows kombinerad med bästa optik inte är tillräcklig.

Mål med hjälpmedlet

Att möjliggöra och underlätta vardaglig kommunikation med sin omvärld.

Målsättningen med förskrivningen är att den synskadades förmåga att självständigt utföra olika aktiviteter avseende skola/utbildning och vardagsliv ökas. Vid förskrivningen görs en individuell bedömning av behoven.

Eget ansvar

Pedagogiska program, tränings-/spelprogram, program av allmän karaktär omfattas inte av förskrivningen.

Förbrukningsartiklar som till exempel papper och toner bekostas av brukaren.

Förskrivare

 • Synpedagog

Kriterier

Personen ska ha behov av datorbaserat hjälpmedel utifrån sin synnedsättning för att kunna klara sin vardagliga kommunikation.

Personen ska kunna tillgodogöra sig grundläggande datorkunskap.

Vid förskrivning av datorutrustning till synskadad elev ska målsättningen vara att utrustningen ska fungera för eleven i tre år (ett stadium).

Synsvaga som enbart behöver förstoring kan inte erhålla dator som hjälpmedel men har rätt att få förstoringsprogram installerat i egen dator.

Scanner som ingår i datorutrustning kan förskrivas efter individuell prövning.

Utrustning

Grundutrustning

 • Dator, stationär eller bärbar
 • Officepaket
 • Skärm 24”
 • Antivirusprogram
 • Fjärrstyrningsprogram
 • Anpassningsprogram
 • Tangentbord & mus

Extrautrustning

 • Skrivare
 • Högtalare
 • Scanner
 • Terminalarm

Punktskriftsutrustning

 • Punktdisplay
 • Punktskriftsskrivare

Uppföljning/utbildning

Uppföljning och träning skrivs in i habiliteringsplan och omfattar information och överenskommelse om det antal tillfällen för träning som bedöms vara rimligt.

Stegvis utbildning

 • Tangentbordsträning
 • Individuell anpassning
 • Grundläggande ordbehandling, e-posthantering och Internet

Typer av hjälpmedel

Anpassningsprogram i form av förstoring med eller utan talstöd, skärmläsning och punktskrift.

Datorutrustning till skolelev

Datorutrustning till skolelev förskrivs efter individuell bedömning i samverkan med skolan. Gäller samtliga skolformer.


 

Sidinformation

Innehållsansvarig

Britt Forsberg

Gäller från

2020-01-17

Version

2.0

Handlingstyp

Regler

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänt av

Britt Forsberg

Dokument-ID

87130

Källa

Evolution