Navigera till sidans huvudinnehåll

Tvättställ

Tvättställ, framför allt avlopp och vattenlås, innehåller mycket bakterier. Bakterier som trivs i fuktig miljö lever ofta i biofilm som bildas i avloppsledningar, kranar och på andra delar av tvättställ. Biofilm och bakterier gynnas om de tillförs näring som t.ex. drycker, infusionsvätskor, sondmat och kroppsvätskor – det vill säga nästan allt annat än vatten som hälls i tvättstället. Bakterier och biofilm gynnas även av stillastående vatten.

Det finns fall av utbrott på sjukhus med koppling till tvättställ och miljön runt omkring. Det är framför allt de mest infektionskänsliga patienterna som riskerar att drabbas. Risken ökar om det är dålig avrinning eller om vattenstrålen träffar bottensilen. Stänk från tvättställ kan innebära risk för smittspridning. Det är viktigt att personalen har kunskap om den riskmiljön tvättställ kan innebära för patienterna och att de informerar och hjälper patienterna att använda dem rätt.

Hantering tvättställ

 • Sträva efter separata tvättställ för medarbetares handhygien och patienters personliga hygien.
 • Använd inte tvättställ som avlastningsyta. Ordna vid behov en hylla.
 • Placera inte rent material, läkemedel eller dylikt på/vid tvättställ.
 • Häll inte ut överbliven dryck i handfat. Använd diskho i avdelningsköket, toalettstol eller spoldesinfektor.
 • Häll inte ut infusionsvätskor i handfat, använd spoldesinfektor.
 • Häll inte ut tvättvatten från tvättfat i handfat. Använd toalettstol eller spoldesinfektor.
 • Rör inte vid kranens mynning vid handtvätt och avsluta alltid med handdesinfektion.
 • Vid uppdukning av sterilt/rent material: Håll ett avstånd från tvättstället på ca 2 meter.

Informera gärna patienterna om följande:

 • Använd tvättstället på toaletten istället för det på vårdrummet.
 • Häll ingen överbliven dryck t.ex. kaffe och saft i tvättställ.
 • Använd inte tvättställ som avlastningsyta, necessär, tandborste, mugg förvaras på hylla när de används, annars i sängbord på rummet.
 • Undvik att harkla upp/spotta upphostningar i tvättställ – använd istället kräkpåse eller papper.

 

 

 

Sidinformation

Innehållsansvarig

Sara Björserud

Gäller från

2024-03-15

Version

2.0

Handlingstyp

Vårdriktlinje

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänt av

David Edenvik

Dokument-ID

304246

Källa

Evolution