Navigera till sidans huvudinnehåll

Instruktion - Observation av basala hygienrutiner och klädregler

STYRANDE DOKUMENT RJL 20170823

Vilka observationsprotokoll används?

 • Uppföljning av basala hygienrutiner och klädregler
 • Blankett för självskattning av basala hygienrutiner och klädregler. Denna används då observationer är svåra att utföra vid t ex ensamarbete.

Hur många, vem och vad ska observeras?

 • Observationer utförs bara vid patientnära arbete, omvårdnad, behandling, undersökning. Samma person observeras både för basala hygienrutiner och klädregler.
 • På normalstor enhet görs 10 observerationer/månad. Om enheten har få anställda, sträva efter 5 observationer alternativt observeras 20% av klinikens personal per månad. Kliniken gör själv fördelning.
 • Urvalet ska vara slumpmässigt både avseende personalkategorier och observerade arbetsmoment.

När ska observationerna göras?

 • Varje månad görs observationer.
 • Du har hela månaden på dig att få ihop dina observationer.

Hur vet jag att jag mäter rätt?

 • Läs om Basala hygienrutiner i www.vårdhandboken.se och i vårdhygieniska riktlinjer.
 • Diskutera med erfarna kollegor.
 • Kontakta hygiensjuksköterska.

Vad gör jag med resultatet och hur sammanställs det?

 • Observationer fylls i på protokollet
 • Självskattningar samlas in, bedöms och förs in i protokoll.
 • Resultaten registreras i aktuellt it-system med enhetens ansvarskod.
 • Senast dag sju i påföljande månad ska resultaten vara registrerade. Efter månadsskiftet måste datum för varje införd mätning ändras till den månad mätningen avser.
 • Hämta diagram i Diver eller räkna ut i procent och skriv in resultaten i ert eget Excel diagram.
 • Redovisa enhetens resultat på arbetsplatsträff och anslå diagram på mättavla.
 • Officiellt redovisas resultaten på kliniknivå, förvaltningsnivå och för hälso- och sjukvård.

Om det uppstår frågor, vart vänder jag mig?

Tveka inte att kontakta Smittskydd Vårdhygien.
https://folkhalsaochsjukvard.rjl.se/vardstod/smittskydd-och-vardhygien/verktygslada

Sidinformation

Innehållsansvarig

Karoline Johansson

Gäller från

2022-04-20

Version

2.0

Handlingstyp

Instruktion

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänt av

Amelie Magnander

Dokument-ID

102748

Källa

Evolution