Navigera till sidans huvudinnehåll

Akut endodontisk behandling – symptomatisk pulpit

Behandlingsgång

Bedövning

Information om lokalanestesi finner du på Lokalanestesi vid endodontisk behandling.

Avlägsna koronal restauration/kavumpreparation

  • Lokalisera kanalmynningarna
  • Ingen fil i kanalen om inte kanalen ska instrumenteras i sin helhet

Pulpotomi

Vid pulpotomi ska inte kalciumhydroxid användas som inlägg.

Täckförband med IRM eller zinkoxid eugenol

Information om olika täckförband finner du på Täckförband med IRM eller zinkoxid eugenol.

Åter för instrumentering

Instrumentering utförs med handfilar och maskinella filar under riklig, regelbunden spolning med natriumhypoklorit.

Pulpektomi

Kofferdam om det beslutas att instrumentera tanden

  • Tvätt med 30 % väteperoxid
  • Tvätt med 510 % jodsprit eller klorhexidinsprit

Du kan läsa mer om kofferdam och desinfektion av kofferdam på Kofferdam vid endodontisk behandling och Desinfektion av kofferdam vid endodontisk behandling.

Rensdjupsbestämning

Foramenlokalisator och indikatorröntgen. Vill du veta mer, se Rensdjupsbestämning.

Instrumentering

Instrumentering utförs med handfilar och maskinella filar under riklig, regelbunden spolning med natriumhypoklorit.

Spolning

  • 0,5 % Dakinslösning
  • 1 % natriumhypoklorit

Det rekommenderas att 0,5 % buffrad natriumhypoklorit (Dakinslösning) eller 1 % natriumhypokloritlösning (stammlösning) används vid endodontisk behandling. Denna rekommendation görs då dessa lösningar har visat sig ha en adekvat antimikrobiell effekt och är mindre vävnadstoxiska vid ett eventuellt läckage.

Korttidsinlägg

EDTA 2 x 20 sekunder

Ultraljudsonikering

60 sekunder med Dakinslösning eller natriumhypoklorit. Mer information finns på Ultraljudsonikering (se Relaterat innehåll).

Rotkanalsinlägg

Kalciumhydroxid som förs in i kanalen med lentulunål. På Inlägg vid endodontisk behandling (se Relaterat innehåll) hittar du information om olika inlägg som används vid endodontisk behandling.

Täckförband med IRM eller zinkoxid eugenol

Information om olika täckförband finner du på Täckförband med IRM eller zinkoxid eugenol (se Relaterat innehåll).

Åter för rotfyllning

Om dokumentet

Denna information är en del av vårdprogram endodonti.

Sidinformation

Innehållsansvarig

Carl Anjou

Gäller från

2021-05-25

Version

1.0

Handlingstyp

Vårdriktlinje

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Carl Anjou

Dokument-ID

126996

Källa

Evolution