Navigera till sidans huvudinnehåll

Cosmic Uppmärksamhetssignal (UMS), registrering av läkemedelsöverkänslighet, rekommendation

För att få en korrekt varning om läkemedelsrelaterad överkänslighet vid ordination av läkemedel är det viktigt att överkänsligheten är korrekt registrerad i Uppmärksamhetssignalen.

Då läkare sällan registrerar läkemedelsrelaterade överkänsligheter och det är svårt att få med alla relevanta ATC-koder gör detta att kvaliteten på befintliga registreringar är lägre än önskvärt.

För att få så hög kvalitet som möjligt rekommenderas därför att överkänsligheterna registreras av apotekare enligt flödet nedan.

Om läkaren vill registrera själv rekommenderas att använda dokument Uppmärksamhetssignal – ATC-koder som underlag för att få med korrekta ATC-koder (se länk under Relaterat innehåll till höger för att komma till dokumentet).
 

ATC-kodning av apotekare

  1. Läkaren dikterar i journal de omständigheter som är bakgrunden till varningen och uppgift om allvarlighetsgrad. Anteckning om läkemedelsrelaterad överkänslighet ska noteras i journaltext under sökord Uppmärksamhetsinformation/Överkänslighet. Detta görs av läkarsekreterare/vårdadministratör efter diktat av läkare. 
  2. Läkare/vårdadministratör ger uppdrag till apotekare att registrera överkänsligheten. Läkare/vårdadministratör skickar ett meddelande till apotekarnas funktionsbrevlåda i Messenger (apotekare RJL) att hjälp önskas. Ange allvarlighetsgrad, visshetsgrad, typ av reaktion, aktuellt preparat och var i journalen information finns samt vilken läkare som ger uppdraget.
  3. Ansvarig apotekare registrerar överkänsligheten i Uppmärksamhetssignalen i Cosmic med korrekta ATC-koder. Apotekaren journalför sitt arbete, samt lägger journalanteckningen till läkare för vidimering. Läkaren vidimerar anteckningen om han/hon godkänner den lagda varningen.

Sidinformation

Innehållsansvarig

Carolina Andersson

Gäller från

2024-04-30

Version

3.0

Handlingstyp

Rekommendation

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänt av

Carolina Andersson

Dokument-ID

266252

Källa

Evolution