Navigera till sidans huvudinnehåll

Lokalanestesi vid endodontisk behandling

Lokalanestesi kan vara aktuell vid all endodontisk behandling. Det finns inte skäl att systematiskt undvika lokalanestesi vid moment som inte förväntas vara smärtsamma, såvida inte patienten själv avböjer erbjudande om lokalanestesi.

Att få adekvat pulpaanestesi går oftast bra. Problem kan dock föreligga i underkäkens sidopartier vid symptomatisk pulpit. Vid utebliven pulpaanestesi men adekvat läppanestesi vid ledningsblockad av n alveolaris inferior kan detta sannolikt bero på något av följande:

  1. Innervation av n mylohyoideus i underkäkens molarer.
  2. Pulpavävnaden är inflammerad.
  3. Patienten har negativa förväntningar på behandlingen

Åtgärder

  • Skapa lugn och förtröstan om att ingen behandling kommer göras om den inte kan göras smärtfritt. Vid behov erbjud sedering.
  • Lägg mandibularblockad och avvakta adekvat läppanestesi.
  • Lägg infiltrationsanestesi buckalt och lingualt.
  • Avvakta 3040 minuter.
  • Lägg ligmajektinjektion vid aktuell tand.
  • Vid bristfällig pulpaanestesi komplettera med intrapulpal injektion om patienten accepterar.

Om dokumentet

Denna information är en del av vårdprogram endodonti.

Sidinformation

Innehållsansvarig

Carl Anjou

Gäller från

2021-05-25

Version

1.0

Handlingstyp

Instruktion

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Carl Anjou

Dokument-ID

127039

Källa

Evolution