Navigera till sidans huvudinnehåll

Endodontisk behandling vid nekrotisk pulpa

Eventuell bedövning

Lokalanestesi kan vara aktuell vid all endodontisk behandling. Det finns inte skäl att systematiskt undvika lokalanestesi vid moment som inte förväntas vara smärtsamma, såvida inte patienten själv avböjer erbjudande om lokalanestesi. Mer information om lokalanestesi finner du på Lokalanestesi vid endodontisk behandling.

Avlägsna koronal restauration/kavumpreparation

Kofferdam

  • Tvätt med 30 % väteperoxid
  • Tvätt med 510 % jodsprit eller klorhexidinsprit

Du kan läsa mer om kofferdam och desinfektion av kofferdam på Kofferdam vid endodontisk behandling och Desinfektion av kofferdam vid endodontisk behandling.

Rensdjupsbestämning

Foramenlokalisator och indikatorröntgen. Vill du veta mer, se Rensdjupsbestämning.

Instrumentering

Instrumentering utförs med handfilar och maskinella filar under riklig, regelbunden spolning med natriumhypoklorit.

Spolning

  • 0,5 % Dakinslösning
  • 1 % natriumhypoklorit

Det rekommenderas att 0,5 % buffrad natriumhypoklorit (Dakinslösning) eller 1 % natriumhypokloritlösning (stammlösning) används vid endodontisk behandling. Denna rekommendation görs då dessa lösningar har visat sig ha en adekvat antimikrobiell effekt och är mindre vävnadstoxiska vid ett eventuellt läckage.

Korttidsinlägg

  • EDTA 2 x 20 sekunder
  • 5 % jodjodkalium i 10 minuter alternativt 0,2 % klorhexidingluconat i 10 minuter vid symtom eller behandling vid ett besök

Ultraljudsonikering

60 sekunder med Dakinslösning eller natriumhypoklorit. Mer information finns på Ultraljudsonikering.

A. Rotkanalsinlägg

Kalciumhydroxid som förs in i kanalen med lentulunål. På Inlägg vid endodontisk behandling hittar du information om olika inlägg som används vid endodontisk behandling.

Täckförband med IRM eller zinkoxid eugenol

Information om olika täckförband finner du på Täckförband med IRM eller zinkoxid eugenol.

B. Rotfyllning

Rotfyllning med guttaperka och sealer. Du hittar mer information på Rotfyllning.

Slutröntgen med kofferdam på plats

Täckförband med IRM eller zinkoxid eugenol/permanent fyllning

Information om olika täckförband finner du på Täckförband med IRM eller zinkoxid eugenol.

Om dokumentet

Denna information är en del av vårdprogram endodonti.

Sidinformation

Innehållsansvarig

Carl Anjou

Gäller från

2021-05-25

Version

1.0

Handlingstyp

Vårdriktlinje

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Carl Anjou

Dokument-ID

126979

Källa

Evolution