Navigera till sidans huvudinnehåll

Akut endodontisk behandling

STYRANDE DOKUMENT RJL 20170823

Anamnes/smärthistorik

Klinisk undersökning

 • Lokalisation av den smärtsamma tanden eller tänderna
 • Bedömning av tandens status (karies, fraktur)
 • Regional svullnad och/eller fistulering
 • Sensibilitetstest vid behov. Primärt el och kyla (EndoFrost). Borrtest kan bli nödvändigt vid osäker sensibilitet. Mer information finns på Sensibilitetstest
 • Bedömning av tandens koronala restauration

Röntgenologisk undersökning

 • Minst två apikalröntgenbilder i olika projektioner
 • Eventuell komplettering med bitewing
 • Bedömning av eventuellt kariesangrepp eller fraktur
 • Bedömning av en eventuell rotfyllnings status
 • Bedömning av den periapikala vävnaden

Typiska kliniska fynd

Symtomatisk pulpit

 • Skarp, intensiv värk
 • Värk vid både värme och kyla. Kyla kan ibland lindra symtomen
 • Positivt svar vid sensibilitetstest

På Symptomatisk pulpit kan du läsa mer om behandling av symptomatisk pulpit.

Symtomatisk apikal parodontit

 • Molande, dov värk
 • Tanden kan vara öm vid perkussion
 • Negativt eller osäkert svar vid sensibilitetstest

Mer information om behandling av symptomatisk apikal parodontit finns på Symptomatisk apikal parodontit och Symptomatisk apikal parodontit, rotfylld tand.

Diagnos

Terapidiskussion/preliminärt kostnadsförslag

Sidinformation

Innehållsansvarig

Carl Anjou

Gäller från

2023-04-03

Version

2.0

Handlingstyp

Vårdriktlinje

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänt av

Fredrik Frisk

Dokument-ID

145755

Källa

Evolution