Navigera till sidans huvudinnehåll

Nefrostomi, kateterbyte, röntgen Höglandet

STYRANDE DOKUMENT RJL 20170823

Patienten kallas direkt till röntgenavdelningen.

Förberedelser

  • Fastande 6 timmar, men kan dricka klar dryck fram till 2 timmar före undersökningen.
  • Välhydrerad
  • Remittenten ansvarar för adekvat antibiotikaprofylax.

Undersökningens tillvägagångssätt

Efter lokalbedövning görs byte till ny nefrostomikateter.

Efterbehandling

  • Ingen vid okomplicerat byte.

Sidinformation

Innehållsansvarig

Pontus Andersson

Gäller från

2019-03-22

Version

1.0

Handlingstyp

Instruktion

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänt av

Fredrik Lundell

Dokument-ID

113627

Källa

Evolution