Navigera till sidans huvudinnehåll

Otosalpingit vuxna

 

Vårdnivå och remiss

Primärvård

Första instans.

Öronklinik

Indikationer för remiss:

 Enligt SVF

 Osäkert trumhinnestatus, misstanke om cholesteatom

 Hörselnedsättning (ledningshinder) som debuterar i samband med luftvägsinfektion och inte försvinner med egenbehandling under 2-4 veckor.

Diagnostik och utredning

Bra att veta

Otosalpingit är vanligt framför allt hos barn, men kan förekomma även hos vuxna. Den vanligaste orsaken är förkylning och tryckskillnader i samband med flygning, framför allt vid landning.

Undersökning

 Otoskopi: Trumhinnerörlighet i Siegles tratt. Audiometriskt ledningshinder och tympanometriskt fynd.

 Undersök epifarynx hos vuxna särskilt vid ensidig otosalpingit (dold epifarynxcancer)

 Differentialdiagnos: Tuba aperta - lockkänsla men normal trumhinna, egen röst hörs ut i örat och näsandning "drar" i trumhinnan. Vanligt tillstånd. Ingen behandling, information.

Behandling

Egenbehandling

 Valsalvamanöver så ofta som möjligt. Otovent (köps receptfritt på apotek) blåsning morgon och kväll. Man ska snyta sig vid förkylning och inte "snörvla" och dra in snoret i näsan. "Snörvling" ger ökad risk för retraktion av trumhinnan.

 Plaströrsindikation som för barn.

Uppföljning

Återbesök om inte självläkande.

Remiss till öron-, näs- och halsmottagning i terapiresistenta fall för bedömning avseende plaströr.

Sidinformation

Innehållsansvarig

Karin Karlsson

Gäller från

2021-06-02

Version

1.0

Handlingstyp

Vårdriktlinje

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Karin Karlsson

Dokument-ID

196801

Källa

Evolution