Navigera till sidans huvudinnehåll

Cosmic Uppmärksamhetssignal (UMS), dokumentationsavvikelser, rekommendation

Cosmicmodulen Uppmärksamhetssignalen (UMS) visar i patientlisten information om en patientens överkänslighet, smitta, medicinsk behandling och tillstånd samt vårdrutinavvikelser.

Om UMS

Urvalet i respektive kategori bygger på Socialstyrelsens informations-specifikation. Sedan juni 2023 har alla Cosmickunder en likadan UMS som byggts av Cambio. Det finns inga möjligheter till lokala anpassningar.

Region Jönköpings län har valt att göra några avsteg för vissa termer i UMS. Dessa listas nedan.

Begränsning livsuppehållande behandling

I nya UMS finns möjlighet att dokumentera "Läkarbeslut finns om att inte utföra hjärt-lungräddning". Denna term ska tills vidare inte användas. Beslutet ska precis som tidigare dokumenteras i journalmallen "Begränsning livsuppehållande behandling". Det pågår arbete med att ta fram uppdaterade riktlinjer för dokumentation av beslut om hjärt-lungräddning i Region Jönköpings län.

Palliativ vård

UMS innehåller numera termen ”Palliativ vård”. Denna term avviker från Socialstyrelsens informationsspecifikation där den är benämnd ”Läkarbeslut finns om brytpunktssamtal” men kodas som palliativ vård. Termen ”Palliativ vård” är vald av Cosmickunderna gemensamt.

Palliativ registreras fortsatt i Anslutningsöversikten i RJL och dokumenteras i aktuella journalmallar. Det kan i tillägg registreras i UMS.

Blodsmittor

Gamla registreringar av blodsmittor har raderats från UMS enligt beslut från Smittskydd och vårdhygien. Läs mer om varför blodsmittor togs bort från UMS via länken ”Blodsmitta tas bort från Uppmärksamhetssignalen” i Relaterat innehåll.

Blodsmitta hos gravid

I nya UMS finns möjlighet att dokumentera "Blodsmitta hos gravid". Denna term ska tills vidare inte användas enligt beslut av Kvinnokliniken. Mer information om beslutet och hur blodsmitta hos gravid ska registreras finns att läsa via länken ”Blodsmitta tas bort från Uppmärksamhetssignalen” i Relaterat innehåll.

 

Sidinformation

Innehållsansvarig

Erik Nalvarte Nunez

Gäller från

2024-03-14

Version

6.0

Handlingstyp

Rekommendation

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänt av

Maria Carlström

Dokument-ID

291060

Källa

Evolution