Navigera till sidans huvudinnehåll

Riktlinjer för uppföljning efter implantatkirurgi

STYRANDE DOKUMENT RJL 20170823

Omedelbart postoperativt

 1. Postoperativt analgeticum enligt rutin.
 2. Information om ingreppet och förväntat läkningsförlopp (svullnad, smärta, rodnad) samt upplysningar om hänvändelse och åtgärd vid eventuell komplikation (infektion, efterblödning, lossade suturer med mera).
 3. Insättning av sköljning med Flux Klorhexidin.

Kommentar: Zendium Sensitive/Acta tandkräm rekommenderas vid tandborstning i restbettet (eller annan tandkräm utan natriumlaurylsulfat).

Återbesök 10–14 dagar (enstegskirurgi)

 1. Inspektion i operationsområdet. Kontakta operatören vid avvikelser.
 2. Tvättning med Flux Klorhexidin.
 3. Suturer avlägsnas om inget annat angivits i operationsberättelsen. OBS! Slit ej i suturerna. För att minska risken att föra in bakterier i såret klipps suturen så nära ena ingångshålet som möjligt.
 4. Tvättning med Flux Klorhexidin.
 5. Vid god läkning fortsatt sköljning med Flux Klorhexidin ytterligare 4–5 dagar därefter påbörja rengöring med tandborste TePe Gentle Care + Corsodylgel®, tills suprakonstruktion är på plats. Vid fördröjd läkning, fortsatt sköljning med Flux Klorhexidin.
 6. Ytterligare uppföljande kontroller efter behov.

Återbesök 10–14 dagar (tvåstegskirurgi)

 1. Inspektion i operationsområdet. Kontakta operatören vid avvikelser.
 2. Tvättning med Flux Klorhexidin.
 3. Suturer avlägsnas om inget annat angivits i operationsberättelsen. OBS! Slit ej i suturerna. För att minska risken att föra in bakterier i såret klipps suturen så nära ena ingångshålet som möjligt.
 4. Tvättning med Flux Klorhexidin.
 5. Ytterligare uppföljande kontroller efter behov.

Distansoperation

 1. Sköljning med Flux Klorhexidin i ca 4–5 dagar till slemhinnan läkt – därefter instruktion borstning i operationsområdet med tandborste TePe Gentle Care + Corsodylgel®, tills suprakonstruktion är på plats.

Kommentar:

 • Viktigt med optimal proteshygien under inläkningstiden.
 • Används Viscogel – endast sköljning av protesen första dygnet.
 • Viscogel-byte avgörs individuellt, vanligen efter 4–6 veckor.
 • Plackbildningen på protesen kan variera.
 • Vid behov, använd endast Corega pulver eller motsvarande – inte gelfästmedel.

Sidinformation

Innehållsansvarig

Sebastian Ladenstein

Gäller från

2024-01-08

Version

5.0

Handlingstyp

Vårdriktlinje

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänt av

Sebastian Ladenstein

Dokument-ID

109756

Källa

Evolution