Navigera till sidans huvudinnehåll

Proteser - regler för förskrivning

En protes ersätter en förlorad kroppsdel som kan vara medfödd eller förlorad till följd av skada eller sjukdom. Vanliga proteser är bröst, arm, ben eller fotproteser.

För vem?

Personer med avsaknad av kroppsdel.

Förskrivare

  • Proteser för övre och nedre extremiteter: Läkare.
  • Kosmetiska proteser: Specialistläkare vid onkolog-, hud-, plastik-, och barnklinik.
  • Bröstproteser: Läkare, bröstsjuksköterskor, stomiterapeuter
  • Reordination: Ortopedteknisk chef.

Antal

Endast en protes för den förlorade kroppsdelen kan förskrivas. Vattentålig hygienprotes kan förskrivas i vissa fall.

Eget ansvar

Kroppsvård; produkter som rengör och mjukgör huden som behövs i samband med användning av protesen är egenansvar.

Produkter som möjliggör för personer (oavsett ålder) att utöva idrott eller andra fritidsaktiviteter är egenansvar och brukaren betalar för produkten.

Vid förskrivning

Protes bedöms som nödvändig behandling och behandling av permanent funktionsbortfall. Remissen är därför livslång och ingen behandlingsavgift tas ut.

Förbrukningsartiklar som är nödvändiga för att produkten ska fungera är kostnadsfria för brukaren t ex protesfastsättning mm.

Uppföljning

Uppföljning i enlighet med förskrivningsprocessen.

ISO koder

06 18 Övre extremitets proteser

06 24 Nedre extremitetsproteser

06 30 Proteser andra än extremitetsproteser

Sidinformation

Innehållsansvarig

Britt Forsberg

Gäller från

2020-10-12

Version

2.0

Handlingstyp

Regler

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Britt Forsberg

Dokument-ID

85871

Källa

Evolution