Navigera till sidans huvudinnehåll

Cosmic distanskontakter Cosmic eBesök, rekommendation

STYRANDE DOKUMENT RJL 20170823

Bokning via tidbok

 • Vårdtjänst: Aktuell vårdtjänst alternativt vårdtjänst Videomöte
 • Vårdpersonal: Aktuell vårdpersonal
 • Kontakttyp: Videomöte

Registrera vårdkontakt

Gå till Registrera vård – Vårdkontakt och efterregistrering.

 • Kontrollera att rätt kontakttyp är vald, Videomöte
 • Patientavgift: Enligt gällande rutin
 • Betalningssätt: Faktura

För utomlänspatienter:

 • Besökskostnad – Läkarbesök webbaserat alt. Sjukvårdande behandling webbaserat

Dokumentation

Gå till JournalNy anteckning

 • Välj aktuell mall – Distanskontakt för respektive yrkesroll
 • Välj korrekt Vårdkontakt
 • Dokumentera under lämpliga sökord
 • Ange Diagnoskod/Åtgärdskod
 • Diagnoskod för aktuell sjukdom.
 • Om diagnos inte ställs koda på aktuellt symtom
 • Aktuell KVÅ-kod
 • + KVÅ-kod ZV051 (tilläggskod för hälso- och sjukvård som bedrivs på distans med hjälp av informations- och kommunikationsteknik)
 • Utförande vårdpersonal signerar
 • Vårdtjänst: Välj Distansbedömning/Distansbehandling/Distansutredning
 • Vårdpersonal: Aktuell vårdpersonal
 • Patientavgift: Enligt gällande rutin.
 • Betalningssätt: Faktura
 • Utförande vårdpersonal signerar

Sidinformation

Innehållsansvarig

Karin Ekström

Gäller från

2024-03-06

Version

6.0

Handlingstyp

Rekommendation

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänt av

Karin Ekström

Dokument-ID

185515

Källa

Evolution