Navigera till sidans huvudinnehåll

CT Dränage, röntgen Ryhov

Patienten ska ha en sängplats på Ryhov för förberedelser och eftervård.

Förberedelser

 • Alla smycken som finns i undersökningsområdet ska vara bortplockat.
 • Pvk ska vara satt och patienten ska vara sjukhusklädd och komma till röntgen i säng.
 • Fastande 4 timmar före undersökningen.
 • Dagsfärsk Apt-tid, Pk-INR och TPK ska finnas.
 • Pk-INR 1,4 eller lägre, trombocyter över 100. Om proverna avviker ska läkare konsulteras och man får diskutera åtgärd innan patienten kommer till röntgen.
 • NOAK-preparat och trombocythämmare ska vara utsatta enligt rutin.
 • Vid trombosprofylax med LMWH ska patienten inte erhålla det på morgonen.
 • Ange eventuellt tolkbehov, se separat dokument.
  • Tolkbehov inför röntgenundersökning.
 • Om patienten inte kan ligga still på grund av oro eller smärta ska premedicinering administreras på avdelning inför ingreppet.

Hur går en undersökning till

 • Undersökningen utförs i buk- sido- eller ryggläge.
 • Patienten ska kunna ligga i den position exempelvis bukläge som röntgen har meddelat, viktigt att detta har testats innan undersökningen.
 • Patienten ska kunna ligga stilla under undersökningen, cirka 60 minuter.
 • Patienten ska kunna medverka till och följa instruktioner.
 • Lokalbedövning ges.
 • Området steriltvättas.

Eftervård

 • Patienten ska observeras och kontrolleras fastande sängliggande på vårdavdelning enligt eftervårdsblankett (1 – 4h).
 • Dränaget lämnas vanligtvis öppet från CT.

Sidinformation

Innehållsansvarig

Annika Lundberg

Gäller från

2021-12-08

Version

1.0

Handlingstyp

Instruktion

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Markus Irding

Dokument-ID

203143

Källa

Evolution